1

For at kunne foretage anmeldelsen

Følgende er nødvendigt for at kunne foretage anmeldelsen:

 

 • MitID for at kunne logge ind i Digitalt Skibsregister Selvbetjening

 • Oplysninger om skibet, der ønskes endelighedspåtegnet i Digitalt Skibsregister
  o Kendingsbogstaver
  o Skibets navn

 • Oplysningerne om betinget sælger og betinget køber af typen person:
  o Fornavn
  o Efternavn
  o Email-adresse*
  o Bopælsadresse*
  o Fødselsdato*

 • Oplysningerne om betinget sælger og betinget køber af typen virksomhed:
  o Oplysninger på tegningsberettiget/tegningsberettigede
  - Fornavn
  - Efternavn
  - Email-adresse*
  - Bopælsadresse*
  - Fødselsdato*


*Fornavn og efternavn er altid nødvendigt at indtaste på hver part. Email-adresse, bopælsadresse samt fødselsdato er nødvendigt,
såfremt en part skal inviteres til at signere digitalt via MitID.

2

Påbegynd anmeldelse

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.


Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening

Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre.


Sådan tilføjes eller fremsøges et skib

 

Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende.
Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”. Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen.


Find skib via kendingsbogstaver

Fold Ejerrettigheder accordion ud ved at klikke på rækken (klik ikke på ”Rediger oplysninger”)


Detaljevisning for skib

Under ”Betinget adkomst(er)” i højre side klik på ”Anmeld endelig adkomst”.


Detaljevisning for skib

 

 

 

 

 

3

Trin 1: Endelighedspåtegning

Betinget sælger skal bekræfte, at skibet må endelighedspåtegnes, ved at de enten:

• Inviteres til at underskrive digitalt

• Der vedlægges en fuldmagt for denne parts accept af ændringen

 

 

 

Invitér til digital signering

Verificér at emailadresse er korrekt eller opdatér denne til en korrekt emailadresse for betinget sælger.
Klik på ”Invitér til underskrift”.


Trin 1: Endelighedspåtegning: Invitér til underskrift


Systemet vil sende en mail til de(n) part(er), der skal signere digitalt.

Så snart alle parter, der skal underskrive digitalt, har underskrevet eller der er valgt,
at der skal vedlægges fuldmagt for samtlige parter, så vil det blive muligt at uploade dokumentation.

Systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt. Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede oplysninger, fx e-mailadresse, så er det
muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen. Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk invitationer” knappen.

 

 
Trin 1: Endelighedspåtegning: Tilbagetræk invitationer

 

Åben anmeldelsen igen, når betinget sælger har underskrevet digitalt.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.


Klik på ”Næste”.

 

 
Trin 1: Endelighedspåtegning

 

 

 

Vedlæg fuldmagt

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.
Sæt hak ved ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering.
Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”
og klik på ”Invitér til underskrift”.

 

 
Trin 1: Endelighedspåtegning: Upload dokumentation

Klik på ”Upload dokumentation”.


Trin 1: Endelighedspåtegning: Upload dokumentation

 

Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet

 
Trin 1: Endelighedspåtegning: Upload dokumentation

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.

 
Trin 1: Endelighedspåtegning: Upload dokumentation

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Trin 1: Endelighedspåtegning: Upload dokumentation

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”. 

 
Trin 1: Endelighedspåtegning: Næste muliggør at gå videre til næste trin

 

 

 

4

Trin 2: Registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes
til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Under ”Anmeldelse af endelig adkomst” er det muligt at folde en accordion ud for hvert trin.


Trin 2: Registrering: Accordions der opsummerer de indtastede oplysninger


Det er muligt at markere, at anmeldelsen er indbyrdes afhængig af en anden anmeldelse og at disse skal registreres samtidig.


Trin 2: Registrering: Markering af indbyrdes afhængige anmeldelser

 

Det er muligt tilføje beskeder til Søfartsstyrelsen.


Trin 2: Registrering: Beskeder til Søfartsstyrelsen

 

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

 


Trin 2: Registrering

 

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og du kan logge ud og lukke dit vindue i
selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om udfaldet af sagsbehandlingen ved Skibsregistret.

 


Trin 2: Registrering