1
 1. Forudsætningerne for egenkontrol er, at der ved det forudgående syn ikke er fundet tekniske eller operative fejl i skibet. Det er desuden en forudsætning, at der ikke sker arbejds- eller søulykker på det pågældende skib i perioden frem til egenkontrollen.
 2. Såfremt et syn kan udføres ved egenkontrol, udfyldes følgende skemaer:

  Skibe til særlig formål:
  Periodisk syn på skibe til særlige formål.
  Inspektion af den udvendige bund, inklusive ror- og propeller systemer.

  Fiskeskibe:
  Mellemliggende syn på fiskeskibe på 15 m og derover, men under 24 m bygget efter 1999
  Mellemliggende syn på fiskeskibe på 15 m og derover, bygget før 1999

 3. Når synet er afsluttet, udfyldes og sendes ”Erklæring om afholdelse af syn ved egenkontrol” til Søfartsstyrelsens lokale synskontor i underskreven stand.
 4. Skibe til særlig formål: Søfartsstyrelsen udsteder med baggrund i erklæringen en ny ”Tilla- delse til sejlads med passager”
 5. Fiskeskibe: Erklæringen registreres og fartstilladelsen om bord påtegnes ved først kommende fornyelsessyn.
 6. Ved næste syn hvor Søfartsstyrelsen er til stede, gennemgås de udfyldte egenkontrolskema- er. Dette, samt gennemgang af skibet i øvrigt, danner grundlag for om egenkontrolsynet kan fortsætte.
 7. Føreren eller rederen er selv ansvarlig for synet på den udvendige del af bunden.
 8. Hvor der i skemaet er krav om syn af radioudstyr skal dette udføres af en autoriseret virk- somhed eller Søfartsstyrelsen. De autoriserede radiovirksomheder findes under ”Syn af skibe
  m.v. / Autorisationer ” på Søfartsstyrelsens hjemmeside.
 9. I tilfælde af anmeldespligtige arbejds- eller søulykker skal egenkontrollen annulleres og der skal bestilles et ordinært syn.