1

Hensigt

Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvordan elektroniske tegninger/materiale skal indsendes til Sikre Skibe (CFS) i Søfartsstyrelsen, og hvordan dette materiale returneres af Søfartsstyrelsen.

2

Fremgangsmåde for indsendelse

Tegningerne/materiale skal sendes som vedhæftet til e-mail adressen cfs@dma.dk eller til navngiven sagsbehandlers e-mail adresse, hvis denne allerede er kendt.

 • Materialet skal være i pdf-format
 • Maksimal størrelse på e-mail, inkl. vedhæftede filer, er 10 MB
 • Opmærksomheden henledes på at direkte konverterede filer som regel er betydeligt mindre en filer produceret ved scanning af papirdokumenter

Hvis den maksimale filstørrelse overskrides, kan filerne i stedet sendes med almindelig post til 

Søfartsstyrelsen
Caspar Brands Plads 9
4220 Korsør

Hvis sagsbehandler kendes, bedes denne tilføjet som att. modtager.

Det skal sikres at eventuelle sikkerhedsindstillinger på det indsendte materiale er slået fra, da dette ellers kan forhindre, at Søfartsstyrelsen er i stand til at vurdere/godkende materialet.

 • Følgende skal fremgå af emnelinjen i den relevante e-mail, hvis disse data allerede er kendte:
 • Kontrolnummer/IMO-nummer
 • Skibsnavn

Evt. byggeværft og byggenummer

Hvis der indsendes flere tegninger samtidigt anmodes der, om at der vedhæftes en tegningsliste, der bl.a. for hver tegning skal indeholde:

 • Tegningsnavn
 • Tegningsnummer
 • Revisionsnummer
 • Dato
 • Skala og korrekt størrelse for print

Søfartsstyrelsen foretrækker, at tegninger indsendes som målfaste pdf-filer, der er lavet ved konvetering fra CAD software. Uanset hvordan pdf-filerne er lavet, skal disse være i så høj opløsning, at det gør SFS i stand til at vurdere/godkende materialet. I tvivlstilfælde kan test-tegninger udveksles inden egentlig projektstart for at sikre, at materialet indsendes i tilstrækkelig kvalitet.

3

Returnering af materiale

Det indsendte materiale vil blive returneret som vurderede/godkendte tegninger af Søfartsstyrelsen som pdf-filer pr. e-mail. Disse filer vil være låst af SFS, og det vil ikke være muligt at redigere i disse. 

Testtegninger, af hvorledes dette vil se ud, kan sendes af Søfartsstyrelsen inden egentlig projektstart.

4

Yderligere information

Hvis der er spørgsmål til ovenstående står Søfartsstyrelsens afdeling Sikre Skibe til rådighed for yderligere oplysninger. 

Kontakt cfs@dma.dk eller telefon +45 72 19 60 00