1

Gør følgende

 • Den søfarende isoleres i egnet lukaf omgående
 • Den isolerede instrueres i god håndhygiejne, hoste- og nyse etikette. (Læs mere på Coronasmitte.dk)
 • Radio Medical Danmark kontaktes ved behov for råd og vejledning
 • Generel information til resten af besætningen om øget hygiejne på skibet. (Læs mere på Coronasmitte.dk)
2

Praktisk

 • Kontakt med den isolerede begrænses til så lidt som muligt
 • Ved kontakt med den isolerede, holdes en afstand på minimum én meter
 • Hvis der skal fortages undersøgelse af den isolerede, anvender behandleren følgende:
  • Handsker – C.1, C.2, C.11 og C.12*)
  • Mundbind – C.9*)
 • Ved meget hoste kan den isolerede gives mundbind på. C.9*)
 • Efter undersøgelse af den isolerede:
  1. Handsker aftages, hvorefter hænder vaskes/sprittes
   derefter
  2. Mundbind aftages, hvorefter hænder vaskes/sprittes
  3. Affald bortskaffes, hvorefter hænder vaskes/sprittes
 • Udstyr som anvendes hos den isolerede forbliver i lukaf
 • Mad og drikke serveres på/i engang service
 • Service bortskaffes i plast post.  I samarbejde med isolerede/behandler lægges denne i endnu en plast pose, som lukkes og bortskaffes.
 • Ved længere tids isolation, instrueres besætningsmedlemmet i at rengøre, lukaf mindst en gang dagligt.  Specielt overflader og toilet. Der anvendes almindelige rengøringsmidler
  Rengørings udstyr forbliver i lukaf
 • Isoleringen kan ophæves 48 timer efter feber/ symptomer er forsvundet.

(*Henviser til Medicinkisten)