1

For at kunne foretage anmeldelsen

Følgende er nødvendigt for at kunne foretage anmeldelsen: • MitID for at kunne logge ind i Digitalt Skibsregister Selvbetjening

 

 • Oplysninger om panterettigheden:

  - Pantesum
  - Valuta • Oplysninger om relevante parter af typen person:

  - Fornavn
  - Efternavn
  - Email-adresse*
  - Bopælsadresse*
  - Fødselsdato*

 

 •  Oplysninger om relevante parter af typen virksomhed:

  - CVR-nummer
  - Oplysninger på tegningsberettiget/tegningsberettigede
  - Fornavn
  - Efternavn
  - Email-adresse*
  - Bopælsadresse*
  - Fødselsdato*

*Fornavn og efternavn er altid nødvendigt at indtaste på hver part. Email-adresse, bopælsadresse samt fødselsdato er nødvendigt,
såfremt en part skal inviteres til at signere digitalt via MitID.

 

2

Påbegynd anmeldelse

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.


Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening

 

Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre.

 


Sådan tilføjes eller fremsøges et skib

 

Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende.
Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”. Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen.


Find skib via kendingsbogstaver


Klik på ”Panterettigheder” for at se en liste over de registrerede panterettigheder i skibet.


Detaljeret skibsvisning

 

Klik på blyantsikonet ud for den panterettighed, som ønskes ændret.


Start ændring af pant

 

3

Trin 1: Tilføj skibe

Hvis øvrige skibe skal omfattes af anmeldelsen, indtastes skibets kendingsbogstaver i tekstfeltet ”Indtast skibets kendingsbogstaver.


Trin 1: Tilføj skibe


Når kendingsbogstaverne er indtastet, klikkes på ”Tilføj skib”.


Tilføj skibe

 

Det tilføjede skib fremgår nu på siden.


Tilføj skibe

 


Når de skibe som ønskes omfattet af anmeldelsen er tilføjet, klikkes ”Næste”.


Tilføj skibe

 

 

 

4

Trin 2: Oplysninger

  

 Debitor

Den eksisterende debitors nationalitet og e-mail skal udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 
Debitor


Ønskes det at fjerne debitor fra panterettigheden, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i registreringen”.

 
Fjern debitor


For at tilføje debitor, klikkes der på ”Vælg ejer” – Herefter vil en dropdown menu med skibets ejere vises.

 
Valg af debitor

Når debitor er valgt, vises denne på siden. Debitors nationalitet og e-mail skal udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 
Debitor


Ønskes det at slette debitor, klikkes der på ”Slet debitor”.

 
Fjern debitor

 

 Kreditor - Person


Den eksisterende kreditors nationalitet skal udfyldes, hvis nationaliteten er Dansk skal e-mail og adresse udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 
Eksisterende kreditor – Dansk person


Den eksisterende kreditors nationalitet skal udfyldes, hvis nationaliteten er ikke-dansk skal adresse og bopælsland udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”

 
Eksisterende kreditor: Ikke-dansk person

 

 Ønskes det at fjerne kreditor fra panterettigheden, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i registreringen”.


Fjern kreditor


For at tilføje kreditor, klikkes der på ”Tilføj kreditor”.


Tilføj kreditor


Det kræves at der oplyses kreditorens type, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type”, og herefter vælge enten ”Virksomhed” eller ”Person”.
Derudover skal det oplyses hvorvidt kreditor også er agent, dette gøres ved at vælge ”Ja” eller ”Nej” under ”Denne type er også agent”


Type af kreditor

 

Hvis kreditoren er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en dialogboks åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.


Fremsøg virksomhed


Hvis kreditoren er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst vælge ”Dansk” eller ”Ikke-dansk”


Kreditorens nationalitet


Hvis kreditoren er dansk, skal fornavn, efternavn, adresse, e-mail og fødselsdato udfyldes.


Dansk kreditor 

 

Hvis kreditoren er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.

Ikke-dansk kreditor


Hvis kreditoren skal slettes, klikkes der på ”Slet kreditor”.


Slet kreditor

 

 Kreditor - Virksomhed
Der skal udfyldes Fornavn, Efternavn og e-mail for den tegningsberettigede, med mindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 

 
Eksisterende kreditor – Virksomhed

 

 

 For at tilføje en tegningsberettiget/Prokurist klikkes på knappen ”Tilføj tegningsberettiget / Prokurist”.

Sådan tilføjes en tegningsberettiget/prokurist

 

Der skal udfyldes Fornavn, Efternavn og e-mail for den tegningsberettigede, med mindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen
til godkendelse hos Skibsregistret.”

 

 
Tegningsberettiget/Prokurist

 

 Ønskes det at fjerne kreditor fra panterettigheden, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i registreringen”

Fjern kreditor

 

 For at tilføje kreditor, klikkes der på ”Tilføj kreditor”.

Tilføj kreditor

 

Det kræves at der oplyses kreditorens type, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type”, og herefter vælge enten ”Virksomhed”
eller ”Person”.
Derudover skal det oplyses hvorvidt kreditor også er agent, dette gøres ved at vælge ”Ja” eller ”Nej” under ”Denne
type er også agent”


Type af kreditor


Hvis kreditoren er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en dialogboks
åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.


Fremsøg virksomhed


Hvis kreditoren er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst vælge
”Dansk” eller ”Ikke-dansk”


Kreditorens nationalitet

 

Hvis kreditoren er dansk, skal fornavn, efternavn, adresse, e-mail og fødselsdato udfyldes.


Dansk kreditor


Hvis kreditoren er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk kreditor

 

Hvis kreditoren skal slettes, klikkes der på ”Slet kreditor”.


Slet kreditor

 

Kreditor (”Repræsentant”)

For at tilføje repræsentant, klikkes der på ”Tilføj repræsentant”.


Tilføj repræsentant

Det kræves at der oplyses repræsentantens type, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type”, og herefter vælge enten
”Virksomhed” eller ”Person”.


Type af repræsentant


Hvis repræsentanten er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en
dialogboks åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.


Fremsøg virksomhed

 

Hvis repræsentanten er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst
vælge ”Dansk” eller ”Ikke-dansk”


Repræsentantens nationalitet


Hvis repræsentanten er dansk, skal fornavn, efternavn, e-mail, adresse og fødselsdato udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal
dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 
Dansk repræsentant

Hvis repræsentanten er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk repræsentant


Hvis repræsentanten skal slettes, klikkes der på ”Slet repræsentant”.

 
Slet repræsentant

 

Agent
For at tilføje agent, klikkes der på ”Tilføj agent”.

 
Tilføj agent


Når en agent er tilføjet, skal agentbeføjelser angives. Dette gøres ved at udfylde tekstfeltet under ”Agentbeføjelser”

 
Agentbeføjelser

Det kræves at agentens type oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type”, og herefter vælge enten ”Virksomhed” eller
”Person”.

 
Type af agent

Hvis agenten er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en dialogboks
åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.

 

 
Fremsøg virksomhed

 

 Hvis agenten er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst vælge
”Dansk” eller ”Ikke-dansk”

 
Agentens nationalitet


Hvis agenten er dansk, skal fornavn, efternavn, e-mail, adresse og fødselsdato udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal
dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 
Dansk agent

 

Hvis agenten er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk agent


Hvis agenten skal slettes, klikkes der på ”Slet agent”.


Slet agent

 

 

 

 

 

 

4.1

Trin 2: Oplysninger - Ejerpantebrev

Ejerpantebrev


 • Udfyld følgende felter, som er påkrævet:

  • Personlig hæftelse
  • Pantesum
  • Valuta
  • Oprykkende panteret


 • Der kan indtastes en værdi i følgende felter:

  • Rentesats (i %)
  • Rentetilskrivningstermin
  • Rentesatsvariabler
  • Afdrag og betalingstermin
  • Forrentning sker fra
  • Særlige vilkår
  • Opdater ejerandele for pant


Rente-, betalings- og afdragsvilkår, udfyldes ved at vælge en værdi for drop-down menuerne under henholdsvis ”Type af lån” og ”Type af rente”.
Såfremt ”Rentesatsvariabler” er udfyldt, vil feltet ”Type af rente” være låst, og derfor ikke påkrævet.

 


Rente-, betalings- og afdragsvilkår


Hvis der skal tilføjes respekt af fremtidig pant, klikkes der på boxen så der vises et flueben. Herefter vises et tekstfelt, hvor oplysninger om det respekterede fremtidige pant kan indtastes.


Respekt af fremtidig pant

 

Udsteder

Den eksisterende udsteders nationalitet og e-mail skal udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse
hos Skibsregistret.”.


Udsteder

 

Ønskes det at fjerne udstederen fra panterettigheden, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i registreringen”


Fjern udsteder


For at tilføje udsteder, klikkes der på ”Vælg ejer” – Herefter vil en dropdown menu med skibets ejere vises.


Valg af udsteder


Når udstederen er valgt, vises denne på siden. Udstederens nationalitet og e-mail skal udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 


Udsteder


Ønskes det at slette udstederen, klikkes der på ”Slet debitor”.


Fjern udsteder

 

 

Modtager af retslige meddelelser

For at tilføje en modtager af retslige meddelelser, klik på ”Tilføj modtager af retslige meddelelser”.


Tilføj modtager af retslige meddelelser


Bemyndigelserne for modtageren af retslige meddelelser, angives ved at klikke ud for en af bemyndigelserne.


Angiv bemyndigelser


Det kræves at der oplyses kreditorens type, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type”, og herefter vælge enten ”Virksomhed”
eller ”Person”.


Modtager af retslige meddelelser


Hvis modtageren af retslige meddelelser er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen,
hvorefter en dialogboks åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.


Fremsøg virksomhed

 

Hvis modtageren af retslige meddelelser er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst vælge ”Dansk” eller ”Ikke-dansk”


Modtager af retslige meddelelsers nationalitet


Hvis modtageren af retslige meddelelser er dansk, skal fornavn, efternavn, adresse, e-mail, og fødselsdato udfyldes.
Medmindre der sættes hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering.
Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Dansk modtager af retslige meddelelser


Hvis modtageren af retslige meddelelser er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk modtager af retslige meddelelser

 

Hvis modtageren af retslige meddelelser skal slettes, klikkes der på ”Slet modtager af retslige meddelelser”.


Slet modtager af retslige meddelelser

 

 

4.2

Trin 2: Oplysninger - Pantebrev

Pantebrev

 • Udfyld følgende felter, som er påkrævet:

  • Pantesum
  • Valuta
  • Rentesats (i %)
  • Rentetilskrivningstermin
  • Afdrag og betalingstermin
  • Oprykkende panteret

 • Der kan indtastes en værdi i følgende felter:

  • Rentesatsvariabler
  • Opsigelse kan ske
  • Forrentning sker fra
  • Betaling første gang
  • Indeks for pantesum
  • Særlige vilkår
  • Opdater ejerandele for pant


Rente-, betalings- og afdragsvilkår, udfyldes ved at vælge en værdi for drop-down menuerne under henholdsvis ”Type af lån” og ”Type
af rente”. Såfremt ”Rentesatsvariabler” er udfyldt, vil feltet ”Type af rente” være låst, og derfor ikke påkrævet.

 

 
Rente-, betalings- og afdragsvilkår


Hvis der skal tilføjes respekt af fremtidig pant, klikkes der på boxen så der vises et flueben. Herefter vises et tekstfelt, hvor oplysninger
om det respekterede fremtidige pant kan indtastes.

 
Respekt af fremtidig pant

 

Debitor

Den eksisterende debitors nationalitet og e-mail skal udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 
Debitor


Ønskes det at fjerne debitor fra panterettigheden, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i registreringen”.

 
Fjern debitor


For at tilføje debitor, klikkes der på ”Vælg ejer” – Herefter vil en dropdown menu med skibets ejere vises.

 
Valg af debitor

Når debitor er valgt, vises denne på siden. Debitors nationalitet og e-mail skal udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 
Debitor


Ønskes det at slette debitor, klikkes der på ”Slet debitor”.

 
Fjern debitor

 

 

Kreditor - Person


Den eksisterende kreditors nationalitet skal udfyldes, hvis nationaliteten er Dansk skal e-mail og adresse udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 
Eksisterende kreditor – Dansk person


Den eksisterende kreditors nationalitet skal udfyldes, hvis nationaliteten er ikke-dansk skal adresse og bopælsland udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”

 
Eksisterende kreditor: Ikke-dansk person

 

 Ønskes det at fjerne kreditor fra panterettigheden, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i registreringen”.


Fjern kreditor


For at tilføje kreditor, klikkes der på ”Tilføj kreditor”.


Tilføj kreditor


Det kræves at der oplyses kreditorens type, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type”, og herefter vælge enten ”Virksomhed” eller ”Person”.
Derudover skal det oplyses hvorvidt kreditor også er agent, dette gøres ved at vælge ”Ja” eller ”Nej” under ”Denne type er også agent”


Type af kreditor

 

Hvis kreditoren er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en dialogboks åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.


Fremsøg virksomhed


Hvis kreditoren er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst vælge ”Dansk” eller ”Ikke-dansk”


Kreditorens nationalitet


Hvis kreditoren er dansk, skal fornavn, efternavn, adresse, e-mail og fødselsdato udfyldes.


Dansk kreditor

 

Hvis kreditoren er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.

Ikke-dansk kreditor


Hvis kreditoren skal slettes, klikkes der på ”Slet kreditor”.


Slet kreditor

 

 Kreditor - Virksomhed
Der skal udfyldes Fornavn, Efternavn og e-mail for den tegningsberettigede, med mindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 

 
Eksisterende kreditor – Virksomhed

 

 

 For at tilføje en tegningsberettiget/Prokurist klikkes på knappen ”Tilføj tegningsberettiget / Prokurist”.

Sådan tilføjes en tegningsberettiget/prokurist

 

Der skal udfyldes Fornavn, Efternavn og e-mail for den tegningsberettigede, med mindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen
til godkendelse hos Skibsregistret.”

 

 
Tegningsberettiget/Prokurist

 

 Ønskes det at fjerne kreditor fra panterettigheden, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i registreringen”

Fjern kreditor

 

 For at tilføje kreditor, klikkes der på ”Tilføj kreditor”.

Tilføj kreditor

 

Det kræves at der oplyses kreditorens type, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type”, og herefter vælge enten ”Virksomhed”
eller ”Person”.
Derudover skal det oplyses hvorvidt kreditor også er agent, dette gøres ved at vælge ”Ja” eller ”Nej” under ”Denne
type er også agent”


Type af kreditor


Hvis kreditoren er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en dialogboks
åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.


Fremsøg virksomhed


Hvis kreditoren er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst vælge
”Dansk” eller ”Ikke-dansk”


Kreditorens nationalitet

 

Hvis kreditoren er dansk, skal fornavn, efternavn, adresse, e-mail og fødselsdato udfyldes.


Dansk kreditor


Hvis kreditoren er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk kreditor

 

Hvis kreditoren skal slettes, klikkes der på ”Slet kreditor”.


Slet kreditor

 

Kreditor (”Repræsentant”)

For at tilføje repræsentant, klikkes der på ”Tilføj repræsentant”.


Tilføj repræsentant

Det kræves at der oplyses repræsentantens type, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type”, og herefter vælge enten
”Virksomhed” eller ”Person”.


Type af repræsentant


Hvis repræsentanten er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en
dialogboks åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.


Fremsøg virksomhed

 

Hvis repræsentanten er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst
vælge ”Dansk” eller ”Ikke-dansk”


Repræsentantens nationalitet


Hvis repræsentanten er dansk, skal fornavn, efternavn, e-mail, adresse og fødselsdato udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal
dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 
Dansk repræsentant

Hvis repræsentanten er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk repræsentant


Hvis repræsentanten skal slettes, klikkes der på ”Slet repræsentant”.

 
Slet repræsentant

 

 

Agent


For at tilføje agent, klikkes der på ”Tilføj agent”.

 
Tilføj agent


Når en agent er tilføjet, skal agentbeføjelser angives. Dette gøres ved at udfylde tekstfeltet under ”Agentbeføjelser”

 
Agentbeføjelser

Det kræves at agentens type oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type”, og herefter vælge enten ”Virksomhed” eller
”Person”.

 
Type af agent

Hvis agenten er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en dialogboks
åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.

 

 
Fremsøg virksomhed

 

 Hvis agenten er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst vælge
”Dansk” eller ”Ikke-dansk”

 
Agentens nationalitet


Hvis agenten er dansk, skal fornavn, efternavn, e-mail, adresse og fødselsdato udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal
dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 
Dansk agent

 

Hvis agenten er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk agent


Hvis agenten skal slettes, klikkes der på ”Slet agent”.


Slet agent

 

4.3

Trin 2: Oplysninger - Skadesløsbrev

Skadesløsbrev

 

 • Udfyld følgende felter, som er påkrævet:
  • Pantesum
  • Valuta
  • Oprykkende panteret

 • Der kan indtastes en værdi i følgende felter:
  • Særlige vilkår


Trin 2: Oplysninger – Skadesløsbrev


Hvis der skal tilføjes respekt af fremtidig pant, klikkes der på boxen så der vises et flueben. Herefter vises et tekstfelt, hvor oplysninger
om det respekterede fremtidige pant kan indtastes.


Respekt af fremtidig pant

 

Debitor

Den eksisterende debitors nationalitet og e-mail skal udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt,
skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Debitor


Ønskes det at fjerne debitor fra panterettigheden, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i registreringen”.


Fjern debitor


For at tilføje debitor, klikkes der på ”Vælg ejer” – Herefter vil en dropdown menu med skibets ejere vises.


Valg af debitor

 

Når debitor er valgt, vises denne på siden. Debitors nationalitet og e-mail skal udfyldes, medmindre der sættes hak ud for: ”Jeg
vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal
dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Debitor


Ønskes det at slette debitor, klikkes der på ”Slet debitor”.


Fjern debitor

 

Kreditor - Person
Den eksisterende kreditors nationalitet skal udfyldes, hvis nationaliteten er Dansk skal e-mail og adresse udfyldes, medmindre der
sættes hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en
papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Eksisterende kreditor – Dansk person

 

Den eksisterende kreditors nationalitet skal udfyldes, hvis nationaliteten er ikke-dansk skal adresse og bopælsland udfyldes,
medmindre der sættes hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du
vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Eksisterende kreditor: Ikke-dansk person


Ønskes det at fjerne kreditor fra panterettigheden, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i registreringen”.


Fjern kreditor

 

 

Kreditor - Virksomhed

Der skal udfyldes Fornavn, Efternavn og e-mail for den tegningsberettigede, med mindre der sættes hak ud for ”Jeg vedlægger
fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen
til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Eksisterende kreditor – Virksomhed

 

For at tilføje en tegningsberettiget/Prokurist klikkes på knappen ”Tilføj tegningsberettiget / Prokurist”.


Sådan tilføjes en tegningsberettiget/prokurist

 

Der skal udfyldes Fornavn, Efternavn og e-mail for den tegningsberettigede, med mindre der sættes hak ud for ”Jeg vedlægger
fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen
til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Tegningsberettiget/Prokurist

 

Ønskes det at fjerne kreditor fra panterettigheden, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i registreringen”


Fjern kreditor

 

For at tilføje kreditor, klikkes der på ”Tilføj kreditor”


Tilføj kreditor

 

Det kræves at der oplyses kreditorens type, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type”, og herefter vælge enten ”Virksomhed” eller ”Person”.
Derudover skal det oplyses hvorvidt kreditor også er agent, dette gøres ved at vælge ”Ja” eller ”Nej” under ”Denne
type er også agent”

 
Type af kreditor


Hvis kreditoren er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en dialogboks
åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.

 
Fremsøg virksomhed


Hvis kreditoren er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst vælge
”Dansk” eller ”Ikke-dansk”


Kreditorens nationalitet

 

Hvis kreditoren er dansk, skal fornavn, efternavn, adresse, e-mail og fødselsdato udfyldes.

Dansk kreditor


Hvis kreditoren er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk kreditor

 

 Hvis kreditoren skal slettes, klikkes der på ”Slet kreditor”.

Slet kreditor

 

Kreditor (”Repræsentant”)

For at tilføje repræsentant, klikkes der på ”Tilføj repræsentant”.


Tilføj repræsentant


Det kræves at der oplyses repræsentantens type, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type”, og herefter vælge enten
”Virksomhed” eller ”Person”.

 
Type af repræsentant


Hvis repræsentanten er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en
dialogboks åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.


Fremsøg virksomhed

 

Hvis repræsentanten er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst
vælge ”Dansk” eller ”Ikke-dansk”

 
Repræsentantens nationalitet


Hvis repræsentanten er dansk, skal fornavn, efternavn, e-mail, adresse og fødselsdato udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal
dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Dansk repræsentant

 

Hvis repræsentanten er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk repræsentant


Hvis repræsentanten skal slettes, klikkes der på ”Slet repræsentant”.


Slet repræsentant

 

 

Agent

For at tilføje agent, klikkes der på ”Tilføj agent”.


Tilføj agent

Når en agent er tilføjet, skal agentbeføjelser angives. Dette gøres ved at udfylde tekstfeltet under ”Agentbeføjelser”.


Agentbeføjelser


Det kræves at agentens type oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type”, og herefter vælge enten ”Virksomhed” eller
”Person”.


Type af agent

Hvis agenten er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en dialogboks
åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.


Fremsøg virksomhed

Hvis agenten er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst vælge
”Dansk” eller ”Ikke-dansk”


Agentens nationalitet


Hvis agenten er dansk, skal fornavn, efternavn, e-mail, adresse og fødselsdato udfyldes, medmindre der sættes hak ud for: ”Jeg
vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal
dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Dansk agent

Hvis agenten er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk agent


Hvis agenten skal slettes, klikkes der på ”Slet agent”.


Slet agent

 

 

4.4

Trin 2: Oplysninger - Prioritetsstilling

Prioritetsstilling


For at ændre prioritetsstillingen for panterettigheden, vælges ”Ja” under ”Prioritetsstilling”.


Sådan ændres prioritetsstilling


Hvis det ønskes at angive prioritet, klikkes på drop down menuen under ”Angiv ønsket prioritet” og vælge den ønskede prioritet. Hvis
det ikke ønskes at angive prioritetsstilling, sættes der hak ud for ”Der angives ikke en ønsket prioritetsstilling”.


Angivelse af prioritetsstilling

 

Hvis den ønskede prioritet ikke er lavere end de øvrige rettigheder i skibet, kræves det at der angives en placering. Dette gøres ved at
klikke på menuen ”Angiv placering”, og vælge placering.


Angiv placering


Når der er angivet placering, vil placeringen i forhold til de øvrige rettigheder i skibet være markeret med blå. Når den korrekte
placering er valgt, klikkes der på ”Bekræft prioritetsstilling”.


Bekræft prioritetsstilling

 

For at invitere til accept af sideordning/respekt, markeres ”Inviter til accept af sideordning/respekt” og nationalitet, e-mail og adresse
udfyldes på den part der skal inviteres til underskrift.


Inviter til accept af sideordning/respekt


Ønskes det ikke at invitere til accept af sideordning/respekt, men at registrere rettigheden med anmærkning om de viste rettigheder,
markeres ”Accepter anmærkning”.


Accepter anmærkning

Hvis det undervejs ønskes at ændre prioritetsstillingen, klikkes der på ”Skift ønsket prioritet”.


Skift ønsket prioritet

 

 

 

 

4.5

Trin 2: Oplysninger - Inviter til digital signering

Inviter til digital signering

Når de påkrævede felter er udfyldt, klikkes der på ”Inviter til underskrift”.


Inviter til underskrift


Alle felter bliver låst for redigering og systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt. Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede
oplysninger, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen. Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk
invitationer” knappen.


Tilbagetræk invitationer


Når opgaven er blevet underskrevet, kan anmeldelsen genindlæses og fortsættes ved at klikke på ”Næste”


Trin 2: Oplysninger – Fortsæt til næste trin

 

 

 

 

 

 

4.6

Trin 2: Oplysninger - Vedlæg fuldmagt

Vedlæg fuldmagt


Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.
Sæt hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en
papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

Klik på ”Gem og verificér.

Klik på ”Upload dokumentation”.


Upload dokumentation


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Upload dokumentation

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Upload dokumentation

 

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”


Upload dokumentation

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.

 


Næste muliggør at gå videre til næste trin

 

 

 

 

 

5

Trin 3: Registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i
Søfartsstyrelsen.


Trin 3: Registrering: Accordions der opsummerer de indtastede oplysninger.


Det er muligt at markere, at anmeldelsen er indbyrdes afhængig af en anden anmeldelse og at disse skal registreres samtidig.


Trin 3: Registrering: Markering af indbyrdes afhængige anmeldelser

 

Det er muligt tilføje beskeder til Søfartsstyrelsen


Trin 2: Registrering: Beskeder til Søfartsstyrelsen

 

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Trin 3: Registrering

 

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og du kan logge ud og lukke dit vindue i
selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.


Trin 3: Registrering: Sagen afventer Skibsregistret