1

For at kunne foretage anmeldelsen

Følgende er nødvendigt for at kunne foretage anmeldelsen:

 •  MitID for at kunne logge ind i Digitalt Skibsregister Selvbetjening
 • Oplysninger om panterettigheden:
 • Pantetype
 • Pantesum
 • Valuta
 • Evt. rettens journalnummer

 

Oplysninger om relevante parter af typen person:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Email-adresse*
 • Bopæls adresse*
 • Fødselsdato*

Oplysninger om relevante parter af typen virksomhed:

 •  CVR-nummer (kun ved registrering af enten arrest eller udlæg)
 •  Oplysninger på tegningsberettiget/tegningsberettigede
  - Fornavn
  - Efternavn
  - Email-adresse*
  - Bopæls adresse*

 Fødselsdato*

*Fornavn og efternavn er altid nødvendigt at indtaste på hver part. Email-adresse, bopælsadresse samt fødselsdato er nødvendigt,
såfremt en part skal inviteres til at signere digitalt via MitID.

2

Registrering af arrest eller udlæg

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre. 

Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening

 

Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre.

Sådan tilføjes eller fremsøges et skib

Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende.
Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”. Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen.

 

Find skib via kendingsbogstaver

Hold musen over ”Panterettigheder” accordion, og klik derefter på ”Arrest eller Udlæg” i drop-down menuen


Detaljevisning for et registreret skib

 

2.1

Trin 1: Tilføj skibe

Hvis øvrige skibe skal omfattes af anmeldelsen, indtastes skibets kendingsbogstaver i tekstfeltet ”Indtast skibets kendingsbogstaver”.


Trin 1: Tilføj skibe 

 

Når kendingsbogstaverne er indtastet, klikkes på ”Tilføj skib”.


Tilføj skib 

Det tilføjede skib fremgår nu på siden.


Tilføj skibe 

 

Når de skibe som ønskes omfattet af anmeldelsen er tilføjet, klikkes ”Næste”.


Tilføj skibe

 

 

 

2.2

Trin 2: Oplysninger

For at angive pantetypen, vælges enten udlæg eller arrest fra listen, som findes ved at klikke på menuen under ”Pantetype”.


Angiv pantetype

 

For at angive pantesum, indtastes hæftelsens pålydende i feltet under ”Pantesum”. Valutaen angives ved at klikke på menuen under ”Angiv valuta” og vælge den ønskede valuta fra listen.
Det er muligt at angive op til 3 yderligere pantesum og valutaer, såfremt man ønsker at vise hvad pantesummen er tilsvarende i andre valutaer – men det er den øverste, som er den retsmæssigt gældende.


Pantesum og valuta

 

Det er muligt at angive rettens journalnummer. Såfremt det ønskes, kan det angives i tekstfeltet under ”Rettens journalnummer”.


Rettens journalnummer

 

For at angive skyldner, klikkes der i dropdown feltet ”Vælg ejer”, hvorefter der vælges en blandt listen over skibets ejere. 


Vælg skyldner

Udfyld de manglende informationerne for skyldneren.
Det er muligt at slette en tilføjet skyldner ved at klikke på ”Slet skyldner”. Der kan herefter vælges en skyldner igen i ”Vælg ejer” dropdown feltet.


Slet skyldner 

 

Rekvirent/Kreditor ved oprettelse af Arrest/Udlæg

For at tilføje rekvirent, klikkes på ”Tilføj rekvirent”.

Tilføj rekvirent 

Under ”Rekvirent” vælg ”Virksomhed” eller ”Person” ud for type og udfyld de påkrævet felter som anvist


Rekvirent type

 

Virksomhed

Hvis rekvirenten er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en dialogboks åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.


Fremsøg virksomhed

 

Klik på ”+Tilføj rekvirent” og udfyld oplysninger for denne for hver rekvirent der skal tilføjes.


Tilføj rekvirent 

 

 

Person (dansk)

Hvis rekvirenten er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst vælge
”Dansk” eller ”Ikke-dansk”


Rekvirentens nationalitet

 

Hvis rekvirenten er dansk, skal fornavn, efternavn, adresse, og fødselsdato udfyldes


Dansk rekvirent

 

Klik på ”+Tilføj rekvirent” og udfyld oplysninger for denne for hver rekvirent der skal tilføjes.


Dansk rekvirent

 

Person (ikke-dansk)


Hvis rekvirenten er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk rekvirent

 

Klik på ”+Tilføj rekvirent” og udfyld oplysninger for denne for hver rekvirent der skal tilføjes.


Ikke-dansk rekvirent

 

Slet en tilføjet rekvirent

Hvis rekvirenten skal slettes, klikkes der på ”Slet rekvirent”.


Slet rekvirent

 

Fortsæt anmeldelsen og send til manuel sagsbehandling

 

Når de påkrævede felter er udfyldt, klikkes der på ”Gem og verificér".


Gem og verificér

 

Det er muligt tilføje besked(er) til Søfartsstyrelsen.


Beskeder til Søfartsstyrelsen

 

Klik på ”Upload dokumentation”.


Upload dokumentation

 

Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Upload dokumentation


Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.

 
Upload dokumentation


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Upload dokumentation

 

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at sende til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen, ved at klikke på ”Send til manuel behandling”.


Send til manuel behandling


Nederst på siden kan det ses om der blev tilføjet nogle beskeder på oplysningstrinnet, samt at anmeldelsen nu er sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen.
Du kan logge ud og lukke dit vindue i selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.


Sagen afventer Skibsregistret

 

 

 

 

3

Udslettelse af arrest eller udlæg

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.

 


Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening

 

Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre.


Sådan tilføjes eller fremsøges et skib

 

Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende.


Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”. Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen.


Find skib via kendingsbogstaver


Klik på ”Panterettigheder” for at se en liste over de registrerede panterettigheder i skibet.


Detaljeret skibsvisning

 

Klik på skraldespandsikonet ud for det udlæg eller arrest, som ønskes udslettet.


Sådan startes en udslettelse af udlæg eller arrest.

 

 

 

 

 

 

3.1

Trin 1: Oplysninger

Under ”Kreditor”/”Rekvirent” udfyld de manglende oplysninger som anvist for enten ”Virksomhed” eller ”Person”.


Trin 1: Oplysninger

 

 

Invitér til digital signering


Klik på ”Invitér til underskrift” / ”Gem og verificér” og systemet vil sende en mail til de parter, der skal signere digitalt.

Så snart alle parter, der skal underskrive digitalt, har underskrevet eller der er valgt, at der skal vedlægges fuldmagt for samtlige parter, så vil det blive muligt at uploade dokumentation.


Invitér til digital signering af udslettelse af arrest eller udlæg

 

Alle felter bliver låst for redigering og systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt. Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede oplysninger, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen.
Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk invitationer” knappen. 


Tilbagetræk invitationer

 


Åben anmeldelsen igen, når alle har underskrevet digitalt.
NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til højre).
Så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er udført.

 

 

 

Vedlæg fuldmagt eller andre dokumenter

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for eller uploades andre dokumenter, så vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.
Sæt hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

Klik på ”Gem og verificér.
Klik på ”Upload dokumentation”.


Upload dokumentation


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Upload dokumentation


Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Upload dokumentation

 

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”


Upload dokumentation

 

3.2

Trin 2: Registrering

 

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at sende til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen, ved at klikke på ”Send til manuel behandling”.


Send til manuel behandling


Nederst på siden kan det ses om der blev tilføjet nogle beskeder på oplysningstrinnet, samt at anmeldelsen nu er sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og du kan logge ud og lukke dit vindue i selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.


NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er udført.

 

 

 
Sagen afventer Skibsregistret