1

For at kunne foretage anmeldelsen:

Følgende er nødvendigt for at kunne foretage anmeldelsen:

 •  MitID for at kunne logge ind i Digitalt Skibsregister Selvbetjening

 • Noteringsoplysninger
  •  Registreringsperiode startdato
  •  Registreringsperiode slutdato
  •  Certepartiets løbetid

 • Bareboat certepartiet, så det kan uploades i løbet af anmeldelsen

 • Oplysninger om befragterforhold for relevante parter
  - For befragtere af typen person:
  •  Fornavn
  • Efternavn
  • Email-adresse*
  • Bopælsadresse*
  • Fødselsdato*

Følgende befragtere af typen virksomhed:

 • CVR-nummer

 • Oplysninger på tegningsberettiget/tegningsberettigede
  • Fornavn
  • Efternavn
  • Email-adresse*
  • Bopælsadresse*
  • Fødselsdato*
 • Tekniske oplysninger på skibet i form af enten A) eller B):
  - A) Såfremt skibet ikke er målt endnu: Oplysninger på skibsmåler eller klasseselskab, som inviteres til at udføre og
  indtaste de tekniske oplysninger om skibet.

  - B) Såfremt skibet allerede er målt af en skibsmåler eller klasseselskab: Målebrev, leveret af skibsmåler eller
  klasseselskab, som kan vedhæftes til anmeldelsen.


*Fornavn og efternavn er altid nødvendigt at indtaste på hver part. Email-adresse, bopælsadresse samt fødselsdato er nødvendigt,
såfremt en part skal inviteres til at signere digitalt via MitID.

2

Påbegynd anmeldelse

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.


Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening


Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre

Sådan tilføjes eller fremsøges et skib

Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende.
Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”. Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen.


Find skib via kendingsbogstaver

Fold ”Befragterforhold” accordion ud ved at klikke på den.


Detaljevisning for et bareboat-ind skib


Klik på redigér ikonet.


Detaljevisning for et bareboat-ind skib

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trin 1: Notering

Dato for hvornår bareboat-ind perioden skal starte (tidligst dags dato) kan ændres i feltet ”Registreringsperiode start”.

Dato for hvornår bareboat-ind perioden ophører (Max 1 år fra startdato) kan ændres i feltet ”Registreringsperiode slut”.

Løbetiden for certepartiet kan ændres i feltet ”Certepartiets løbetid”.


Trin 1: Notering

 

 

Behold befragter

Såfremt den registrerede befragter fortsat er befragter af skibet, så skal oplysninger for denne udfyldes i de manglende felter.
Disse felter kan være forskellige afhængigt af hvorvidt befragteren er en person eller en virksomhed.
Udfyld alle hvide felter, som mangler en værdi, korrekt.


Trin 1: Notering


Klik på ”Inviter til underskrift”.


Trin 1: Notering

 

Udskift befragter

Hvis befragteren skal opdateres til en anden skal man først fjerne den eksisterende befragter,
ved at fjerne hakket ved ”Indgår som part i registreringen”.
Herefter vil der, for eksisterende befragter, enten skulle vedlægges fuldmagt eller de vil skulle inviteres til at
underskrive digitalt for ændringen.
Indtast de manglende oplysninger for den eksisterende befragter.

Fjern hakket ved ”Indgår som part i registreringen”.


Trin 1: Notering

 

Systemet viser nu en bekræftelse på, at befragteren bliver fjernet fra anmeldelsen.

Part fjernes fra registreringen

Klik på ”Tilføj befragter”.


Ny part kan tilføjes til registreringen


Vælg ”Virksomhed” eller ”Person” ud for type og udfyld de påkrævet felter som anvist for den befragter, du ønsker at tilføje.

 

Virksomhed
Ved "Virksomhed” skal virksomheden fremsøges ved klik på ”Fremsøg virksomhed” knappen,
hvorefter en dialogboks åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.


Fremsøgning af virksomhed

 

Såfremt det ønskes, at virksomhedens tegningsberettiget skal underskrive digitalt via MitID medarbejdersignatur,
så skal der udfyldes følgende oplysninger på tegningsberettiget:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mail


Vælger man også at udfylde følgende oplysninger, så kan tegningsberettiget underskrive via login med deres private MitID:

 • Adresse
 • Fødselsdato


Der kan udfyldes følgende oplysninger:

 • Telefonnummer


Hvis der er flere tegningsberettigede, så klik på ”Tilføj tegningsberettiget / Prokurist” og udfyld ligeledes felterne som beskrevet
foroven for hver tegningsberettiget, der ønskes at blive tilføjet.


Tilføj tegningsberettiget / Prokurist

 

Hvis man ønsker at fjerne en tegningsberettiget, klik på ”Slet denne tegningsberettigede / Prokurist”.


Slet tegningsberettiget / Prokurist

 

Såfremt det ønskes, at tegningsberettiget ikke skal inviteres digitalt, men at der i stedet skal vedhæftes en analog fuldmagt,
skal der sættes hak ved ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en
papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”

Klik på ”+Tilføj befragter” for hver befragter på skibet

 


Tilføj befragter

 

Person

Ved "Person” skal der først forholdes sig til hvorvidt personen er dansk eller ikke-dansk nationalitet.
Dernæst skal følgende oplysninger udfyldes:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mail
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Antal parter i skib (Anført i brøker)

Der kan udfyldes følgende oplysninger:

 •  Telefonnummer


Tilføj befragter


Når alle parter er tilføjet og alle påkrævet felter er udfyldt er det muligt at invitere til digital signering ved at klikke på ”Invitér til
underskrift”. Såfremt der er valgt, at der skal vedlægges fuldmagt for samtlige parter, så vil knappens label være ”Gem og verificér”.


 

Invitér til digital signering

Klik på ”Invitér til underskrift” / ”Gem og verificér” og systemet vil sende en mail til de parter, der skal signere digitalt.
Så snart alle parter, der skal underskrive digitalt, har underskrevet eller der er valgt, at der skal vedlægges fuldmagt for samtlige parter,
så vil det blive muligt at uploade dokumentation.


Invitér til digital signering


Alle felter bliver låst for redigering og systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt.
Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede oplysninger, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen.
Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk invitationer” knappen


Tilbagetræk invitationer


Åben anmeldelsen igen, når alle har underskrevet digitalt.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 

 

Vedlæg fuldmagt

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.
Klik på ”Upload dokumentation”.


Upload dokumentation


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Upload dokumentation


Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Upload dokumentation

 

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Upload dokumentation


Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.


Næste muliggør at gå videre til næste trin

 

 

4

Trin 2: Certeparti

På dette trin skal bareboat certepartiet uploades.

Klik på ”Upload dokumentation”.


Trin 2: Certeparti

Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Upload dokumentation

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.

Upload dokumentation


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”


Upload dokumentation


Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført.
Klik på ”Næste”.


Upload dokumentation

 

 

5

Trin 3: Teknisk data

 

 Såfremt der ikke skal registreres ændringer til skibets tekniske data, vælg ”Der skal ikke registreres ændringer til skibets tekniske
data”.
Såfremt der skal registreres ændringer til skibets tekniske data, vælg ”Der skal registreres ændringer til skibets tekniske data”.
Klik på ”Næste”.

 


Trin 3: Teknisk data


Der skal ikke registreres ændringer til skibets tekniske data

Vælg ”Der skal ikke registreres ændringer til skibets tekniske data”.

Klik ”Næste”.


Trin 3: Teknisk data

 

Der skal registreres ændringer til skibets tekniske data
Vælg ”Der skal registreres ændringer til skibets tekniske data”.


Trin 3: Teknisk data


Teknisk data for et skib skal angives ved at uploade målebrev, såfremt skibet allerede er opmålt af et autoriseret klasseselskab.

 

Upload målebrev fordi skibet allerede er opmålt af et autoriseret klasseselskab.
Tryk på ”Upload dokumentation”.


Trin 3: Teknisk data: Upload målebrev


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Trin 3: Teknisk data: Upload målebrev

 

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Trin 3: Teknisk data: Upload målebrev


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Trin 3: Teknisk data: Upload målebrev


Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført.


Trin 3: Teknisk data: Upload målebrev

 

Der kan tilføjes en besked til Søfartsstyrelsen inden sagen sendes til manuel sagsbehandling.
Hvis dette ønskes, indtast beskeden i feltet ”Skriv besked eller besvarelse her…” og klik på ”Tilføj besked”.

Klik på ”Send til manuel behandling” når sagen skal sendes til manuel sagsbehandling ved Søfartsstyrelsen.


Trin 3: Teknisk data: Send til manuel behandling


Sagen skal nu behandles af Sikre Skibe i Søfartsstyrelsen før anmeldelsen kan fortsætte. Åben anmeldelsen igen, når Sikre Skibe har
behandlet sagen. Såfremt sagen godkendes, vil anmeldelsen automatisk fortsætte til næste trin.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 


Trin 3: Teknisk data: Sagen afventer Sikre Skibe

 

 

6

Trin 4: Registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i
Søfartsstyrelsen. Under ”Godkend og afsend anmeldelsen” er det muligt at folde en accordion ud for hvert trin samt eventuelle
beskeder, der er afsendt til og modtaget fra Søfartsstyrelsen i løbet af anmeldelsen.


Trin 4: Registrering: Accordions der opsummerer de indtastede oplysninger


Det er muligt at uploade yderligere dokumentation. Bl.a. erklæring fra udenlandsk register.


Trin 4: Registrering: Upload af yderligere dokumentation

 

Det er muligt at markere, at anmeldelsen er indbyrdes afhængig af en anden anmeldelse og at disse skal registreres samtidig.


Trin 4: Registrering: Markering af indbyrdes afhængige anmeldelser

 

Det er muligt tilføje besked(er) til Søfartsstyrelsen.


Trin 4: Registrering: Besked(er) til Søfartsstyrelsen

 

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.


Trin 4: Registrering

 

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og du kan logge ud og lukke dit vindue i
selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering. Såfremt sagen godkendes, vil anmeldelsen automatisk fortsætte
til næste trin.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 


Trin 4: Registrering: Sagen afventer Skibsregistret

 

 

 

7

Trin 5: Beviser

På dette trin er det muligt at downloade Nationalitetsbeviset for skibet.


Trin 5: Beviser: Download Nationalitetsbevis


Det er muligt at anmode om at få udstedt et CSR-Certifikat ved at vælge ”Ja” ud for ”Skal der udstedes et nyt CSR-Certifikat”.

 

 

 

Anmod om udstedelse af nyt CSR-Certifikat

Klik på ”Hent CSR-blanket” hvis du ikke allerede har udfyldt den påkrævet blanket.


Trin 5: Beviser: Anmod om udstedelse af et nyt CSR-Certifikat


Udfyld blanketten.
Upload dokumentation ved at klikke på ”Upload CSR her”.


Trin 5: Beviser: Anmod om udstedelse af et nyt CSR-Certifikat


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.

 


Trin 5: Beviser: Upload dokumentation

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”


Trin 5: Beviser: Upload dokumentation


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Trin 5: Beviser: Upload dokumentation

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført.


Trin 5: Beviser: Upload dokumentation

 

Det er muligt tilføje besked er til Søfartsstyrelsen.

Klik på ”Send til manuel behandling”. Anmelder får besked fra Søfartsstyrelsen når sagen er behandlet.


Trin 5: Beviser

 

 

Bestil registreringsattest
På dette trin er det muligt at bestille en registreringsattest for skibet.
Dette er også muligt fra detaljevisningen for skibet i Selvbetjeningen.
Ud for ”Registreringsattest” klik på ”Bestil registreringsattest”.


Trin 5: Beviser: Bestil registreringsattest