1

For at kunne foretage anmeldelsen

Følgende er nødvendigt for at kunne foretage anmeldelsen:

 • MitID for at kunne logge ind i Digitalt Skibsregister Selvbetjening

 • Basale tekniske oplysninger vedrørende størrelsen på skibet

 • Skibet skibsregisternummer, såfremt skibet har været optaget i de danske skibsregistre DAS, DIS eller FTJ før og det nu
  ønskes genoptaget igen

 • Skibsidentifikationsoplysninger
  o Skibets navn, hjemsted, type, mm.

 •  Noteringsoplysninger
  • Registreringsperiode startdato
  • Registreringsperiode slutdato
  • Certepartiets løbetid

 • Følgende dokumentation, som skal uploades i løbet af anmeldelsen:
  o Bareboat certepartiet
  o Erklæring fra udenlandsk ejer
  o Samtykke fra evt. rettighedshavere

 • Oplysninger om befragterforhold for relevante parter
  - For befragtere af typen person:
  • Fornavn
  • Efternavn
  • Email-adresse*
  • Bopælsadresse*
  • Fødselsdato*

 • For befragtere af typen virksomhed:
  - CVR-nummer
  - Oplysninger på tegningsberettiget/tegningsberettigede
  • Fornavn
  • Efternavn
  • Email-adresse*
  • Bopælsadresse*
  • Fødselsdato*
  • Tekniske oplysninger på skibet i form af enten A) eller B):
  -  A) Såfremt skibet ikke er målt endnu: Oplysninger på skibsmåler eller klasseselskab, som inviteres til at udføre og
  indtaste de tekniske oplysninger om skibet
  -  B) Såfremt skibet allerede er målt af en skibsmåler eller klasseselskab: Målebrev, leveret af skibsmåler eller
  klasseselskab, som kan vedhæftes til anmeldelsen


*Fornavn og efternavn er altid nødvendigt at indtaste på hver part. Email-adresse, bopælsadresse samt fødselsdato er nødvendigt,
såfremt en part skal inviteres til at signere digitalt via MitID.

 

 

2

Påbegynd anmeldelse

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.


Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening


Du skal klikke på ”Tilføj skib” for at påbegynde en registrering om optagelse af skib.


Sådan tilføjes eller fremsøges et skib

 

 

 

 

3

Trin 1: Registervalg

Vælg skibets anvendelse fra dropdown feltet.


Trin 1: Registervalg

Systemet tilbyder nu en række muligheder. For hver mulighed vælg det ønskede indtil systemet viser hvilket eller hvilke registre,
som skibet kan registreres i.
Vælg det ønskede register: ”Bareboat registrering i DIS” eller ”Bareboat registrering i DAS”.


Trin 1: Registervalg

 

 

 

4

Trin 2: Skibsidentifikation

Udfyld følgende felter, som er påkrævet:

• Skibets navn
• Skibets hjemsted
• Bruttotonnage BT (EU)
• Nettotonnage NT (EU)

Vælg anvendelsestype for skibet i dropdown feltet ”Anvendelsestype”.

Der kan indtastes en værdi i følgende felter:

• Udenlandsk register
• Udenlandske kendingsbogstaver


Trin 2: Skibsidentifikation

 

Vælg ”Ja” eller ”Nej” ud for følgende:

• Er skibet nybygget?

Såfremt der vælges, at skibet er nybygget, så vælg hvorvidt det er bygget på mere end ét værft.
Systemet tilbyder nu mulighed for at udfylde informationer om et eller flere værfter.
Udfyld informationer om værft(er) ved at klikke på ”Find byggeværft”


Trin 2: Skibsidentifikation

Følg instruktionerne i dialogboksen, der åbner op, og vælg det ønskede værft.


Trin 2: Skibsidentifikation: Find byggeværft dialogboks

 

Udfyld byggenummer og byggeår, hvorefter det bliver muligt at fortsætte til næste trin.
Klik ”Næste”.


Trin 2: Skibsidentifikation

 

 

 

5

Trin 3: Notering

Indtast en dato for hvornår bareboat-ind perioden skal starte (tidligst dags dato) i feltet ”Registreringsperiode start”.

Indtast en dato for hvornår bareboat-ind perioden ophører (Max 5 år fra startdato) i feltet ”Registreringsperiode slut”.

Indtast løbetiden for certepartiet i feltet ”Certepartiets løbetid”.

 


Trin 3: Notering

Under ”Befragter” vælg ”Virksomhed” eller ”Person” ud for type og udfyld de påkrævet felter som anvist.

 

 

Virksomhed

Ved "Virksomhed” skal virksomheden fremsøges ved klik på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en dialogboks åbner, hvor
man kan fremsøge virksomheden.


Trin 3: Notering: Fremsøgning af virksomhed

 

 • Såfremt det ønskes, at virksomhedens tegningsberettiget skal underskrive digitalt via MitID medarbejdersignatur,
  så skal der udfyldes følgende oplysninger på tegningsberettiget:
  • Fornavn
  • Efternavn
  • Email


 • Vælger man også at udfylde følgende oplysninger, så kan tegningsberettiget underskrive via login med deres private MitID:
  • Adresse
  • Fødselsdato


 • Der kan udfyldes følgende oplysninger:
  • Telefonnummer
  Hvis der er flere tegningsberettigede, så klik på ”Tilføj tegningsberettiget / Prokurist” og udfyld ligeledes felterne som beskrevet
  foroven for hver tegningsberettiget, der ønskes at blive tilføjet.

 


Trin 3: Notering: Tilføj tegningsberettiget / Prokurist

 

Hvis man ønsker at fjerne en tegningsberettiget, klik på ”Slet denne tegningsberettigede / Prokurist”.


Trin 3: Notering: Slet tegningsberettiget / Prokurist

 

Såfremt det ønskes, at tegningsberettiget ikke skal inviteres digitalt, men at der i stedet skal vedhæftes en analog fuldmagt, skal der
sættes hak ved ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en
papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”
Klik på ”+Tilføj befragter” for hver befragter på skibet.


Trin 3: Notering: Tilføj befragter

 

 

Person
Ved "Person” skal der først forholdes sig til hvorvidt personen er dansk eller ikke-dansk nationalitet.
Dernæst skal følgende oplysninger udfyldes:

• Fornavn
• Efternavn
• Email
• Adresse
• Fødselsdato

Der kan udfyldes følgende oplysninger:
• Telefonnummer


Trin 3: Notering: Tilføj befragter


Når alle parter er tilføjet og alle påkrævet felter er udfyldt er det muligt at invitere til digital signering ved at klikke på ”Invitér til
underskrift”. Såfremt der er valgt, at der skal vedlægges fuldmagt for samtlige parter, så vil knappens label være ”Gem og verificér”.

 

 

 

Ikke-dansk befragter

Hvis befragteren er ikke-dansk så skal følgende oplysninger indtastes for befragteren:
• Fornavn
• Efternavn
• Adresse
• Bopælsland

Udfyld ovenstående oplysninger for befragteren.

 


Ikke-dansk befragter


Fordi befragteren er ikke-dansk, så skal aktivitets- og etableringsbetingelsen være opfyldt. Såfremt disse er opfyldt, så sæt hak ved
”Aktivitets- og etableringsbetingelsen er opfyldt”.


Aktivitets- og etableringsbetingelsen skal være opfyldt ved en ikke-dansk befragter eller ejer.

 

Klik på ”Gem og verificér”.


Aktivitets- og etableringsbetingelsen skal være opfyldt ved en ikke-dansk befragter eller ejer.

Det bliver nu muligt at vedlægge den nødvendige dokumentation for aktivitets- og etableringsbetingelsen.
Klik på ”Upload dokumentation”.

 


Upload dokumentation


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Upload dokumentation

 

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Upload dokumentation

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Upload dokumentation


Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.

 

 

Invitér til digital signering

Klik på ”Invitér til underskrift” / ”Gem og verificér” og systemet vil sende en mail til de parter, der skal signere digitalt.
Så snart alle parter, der skal underskrive digitalt, har underskrevet eller der er valgt, at der skal vedlægges fuldmagt for samtlige parter, så vil det
blive muligt at uploade dokumentation.


Trin 3: Notering: Invitér til digital signering

Alle felter bliver låst for redigering og systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt. Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede
oplysninger, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen.
Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk invitationer” knappen


Trin 3: Notering: Tilbagetræk invitationer

Åben anmeldelsen igen, når alle har underskrevet digitalt.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 

Vedlæg fuldmagt

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen. Klik på ”Upload
dokumentation”.


Trin 3: Notering: Upload dokumentation


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Trin 3: Notering: Upload dokumentation

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.

 

 


Trin 3: Notering: Upload dokumentation

 

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Trin 3: Notering: Upload dokumentation

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.


Trin 3: Notering: Næste muliggør at gå videre til næste trin

 

 

 

6

Trin 4: Certeparti

På dette trin skal bareboat certepartiet uploades.

Klik på ”Upload dokumentation”.


Trin 4: Certeparti


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Trin 4: Certeparti: Upload dokumentation

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Trin 4: Certeparti: Upload dokumentation


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Trin 4: Certeparti: Upload dokumentation

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført.
Klik på ”Næste”.


Trin 4: Certeparti: Upload dokumentation

 

 

7

Trin 5: Teknisk data

Teknisk data for et skib skal angives ved at uploade målebrev, såfremt skibet allerede er opmålt af et autoriseret klasseselskab.
Tryk på ”Upload dokumentation”.


Trin 5: Teknisk data: Upload målebrev


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Trin 5: Teknisk data: Upload målebrev

 

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Trin 5: Teknisk data: Upload målebrev


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Trin 5: Teknisk data: Upload målebrev

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført.


Trin 5: Teknisk data: Upload målebrev

 

Der kan tilføjes en besked til Søfartsstyrelsen inden sagen sendes til manuel sagsbehandling.
Hvis dette ønskes, indtast beskeden i feltet ”Skriv besked eller besvarelse her…” og klik på ”Tilføj besked”.

Klik på ”Send til manuel behandling” når sagen skal sendes til manuel sagsbehandling ved Søfartsstyrelsen.

 


Trin 5: Teknisk data: Send til manuel behandling


Sagen skal nu behandles af Sikre Skibe i Søfartsstyrelsen før anmeldelsen kan fortsætte. Åben anmeldelsen igen, når Sikre Skibe har
behandlet sagen. Såfremt sagen godkendes, vil anmeldelsen automatisk fortsætte til næste trin.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 


Trin 5: Teknisk data: Sagen afventer Sikre Skibe

 

8

Trin 6: registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i
Søfartsstyrelsen. Under ”Godkend og afsend anmeldelsen” er det muligt at folde en accordion ud for hvert trin samt eventuelle
beskeder, der er afsendt til og modtaget fra Søfartsstyrelsen i løbet af anmeldelsen.

 


Trin 6: Registrering: Accordions der opsummerer de indtastede oplysninger


Det er muligt at uploade yderligere dokumentation. Bl.a. erklæring fra udenlandsk register.


Trin 6: Registrering: Upload af yderligere dokumentation

 

Det er muligt at markere, at anmeldelsen er indbyrdes afhængig af en anden anmeldelse og at disse skal registreres samtidig.


Trin 6: Registrering: Markering af indbyrdes afhængige anmeldelser

 

Det er muligt tilføje besked(er) til Søfartsstyrelsen.


Trin 6: Registrering: Besked(er) til Søfartsstyrelsen

 

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.


Trin 6: Registrering

 

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og du kan logge ud og lukke dit vindue i
selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering. Såfremt sagen godkendes, vil anmeldelsen automatisk fortsætte
til næste trin.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 


Trin 6: Registrering: Sagen afventer Skibsregistret

 

 

9

Trin 7: Påmærkningserklæring

Indtast hvor på skibet kendingsbogstaverne er påmærket i feltet ”Påmærkningserklæring”.


Trin 7: Påmærkningserklæring

Klik på ”Udsted beviser”.


Trin 7: Påmærkningserklæring

 

 

10

Trin 8: Beviser

På dette trin er det muligt at downloade Nationalitetsbeviset for skibet.


Trin 8: Beviser: Download Nationalitetsbevis


Det er muligt at anmode om at få udstedt et CSR-Certifikat ved at vælge ”Ja” ud for ”Skal der udstedes et nyt CSR-Certifikat”. 

 

 

Anmod om udstedelse af nyt CSR-Certifikat

Klik på ”Hent CSR-blanket” hvis du ikke allerede har udfyldt den påkrævet blanket.


Trin 8: Beviser: Anmod om udstedelse af et nyt CSR-Certifikat


Udfyld blanketten.

Upload dokumentation ved at klikke på ”Upload CSR her”.


Trin 8: Beviser: Anmod om udstedelse af et nyt CSR-Certifikat


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Trin 8: Beviser: Upload dokumentation

 

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”Trin 8: Beviser: Upload dokumentation

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.

 


Trin 8: Beviser: Upload dokumentation


Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført.


Trin 8: Beviser: Upload dokumentation

Det er muligt tilføje beskeder til Søfartsstyrelsen.
Klik på ”Send til manuel behandling”. Anmelder får besked fra Søfartsstyrelsen når sagen er behandlet.

 


Trin 8: Beviser

 

 

Bestil registreringsattest

På dette trin er det muligt at bestille en registreringsattest for skibet. Dette er også muligt fra detaljevisningen for skibet i
Selvbetjeningen.
Ud for ”Registreringsattest” klik på ”Bestil registreringsattest”.


Trin 8: Beviser: Bestil registreringsattest