1

For at kunne foretage anmeldelsen

Følgende er nødvendigt for at kunne foretage anmeldelsen:

 

 •  MitID for at kunne logge ind i Digitalt Skibsregister Selvbetjening

 • Oplysninger for rådighedsindskrænkningen:
  - Type(r) af rådighedsindskrænkning(er)


 •  Oplysninger om relevante parter af typen person:
  o Fornavn
  o Efternavn
  o Email-adresse*
  o Bopælsadresse*
  o Fødselsdato*

 • Oplysninger om relevante parter af typen virksomhed:
  o CVR-nummer

  o Oplysninger på tegningsberettiget/tegningsberettigede
   -  Fornavn
   -  Efternavn
   -  Email-adresse*
   -  Bopælsadresse*
   -  Fødselsdato*

*Fornavn og efternavn er altid nødvendigt at indtaste på hver part. Email-adresse, bopælsadresse samt fødselsdato er nødvendigt,
såfremt en part skal inviteres til at signere digitalt via MitID.

 

 

 

 

2

Registrering af rådighedsindskrænkning

Påbegynd anmeldelse

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.


Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening


Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre.


Sådan tilføjes eller fremsøges et skib

 

Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende

Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”. Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen.


Find skib via kendingsbogstaver

For at starte anmeldelsen af en rådighedsindskrænkning skal du klikke på ”Påbegynd registrering af rådighedsindskrænkning her”.


Detaljevisning for et registreret skib

 

 

 

 

 

2.1

Trin 1: Tilføj skibe

Hvis øvrige skibe skal omfattes af anmeldelsen, indtastes skibets kendingsbogstaver i tekstfeltet ”Indtast skibets kendingsbogstaver.

Trin 1: Tilføj skibe


Når kendingsbogstaverne er indtastet, klikkes på ”Tilføj skib”.


Tilføj skibe

 

Det tilføjede skib fremgår nu på siden.


Tilføj skibe


Når de skibe som ønskes omfattet af anmeldelsen er tilføjet, klikkes ”Næste”.


Tilføj skibe

 

 

2.2

Trin 2 - Oplysninger

For at vælge type for rådighedsindskrænkningen, sættes hak ud for én eller flere af typerne.


Angiv rådighedsindskrænknings type


Vælges ”Øvrig rådighedsindskrænkning”, vil det være muligt at vælge enten ”Puleaftale” eller ”Deklaration”,
ved at klikke på menuen under ”Øvrig rådighedsindskrænkning”.


Puljeaftale eller deklaration


Det vil også være muligt at angive en tekst i tekstfeltet under ”Angivelse på skibsbladet”. Den angivne tekst, vil blive vist på
skibsbladet.


Angivelse på skibsbladet


For at tilføje den forpligtede, klikkes på ”Vælg ejer”. En liste af skibets ejere vil blive vist, hvor den forpligtede kan vælges.


Forpligtede


Den forpligtedes nationalitet skal angives. Dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet”, og vælge ”Dansk” eller ”Ikkedansk”.


Forpligtedes nationalitet


Hvis den forpligtedes nationalitet er Dansk, skal e-mail angives. Medmindre der sættes hak ud for ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det
ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse
hos Skibsregistret.”


Forpligtede

Hvis den forpligtede skal slettes, gøres dette ved at klikke ”Slet denne forpligtede”.


Slet forpligtede


For at tilføje påtaleberettigede, klikes på ”Tilføj påtaleberettigede”.


Tilføj påtaleberettigede


Det skal angives om den påtaleberettigede er en person eller en virksomhed. Dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type” og
vælge ”Person” eller ”Virksomhed”.


Fremsøg virksomhed


Hvis den påtaleberettigede er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en
dialogboks åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.

 


Fremsøg virksomhed

Hvis den påtaleberettigede er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og
dernæst vælge ”Dansk” eller ”Ikke-dansk”.


Påtaleberettigedes nationalitet


Hvis den påtaleberettigede er Dansk, skal fornavn, efternavn, adresse, og fødselsdato udfyldes.


Dansk påtaleberettigede


Hvis den påtaleberettigede er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk påtaleberettigede

Hvis den påtaleberettigede skal slettes, klikkes der på ”Slet denne påtaleberettigede”.


Slet den påtaleberettigede


Prioritetsstilling

Hvis der er rettigheder registreret i skibet, skal der udfyldes prioritetsstilling for den anmeldte panterettighed. Dette gøres ved at
klikke på drop down menuen under ”Angiv ønsket prioritet” og vælge den ønskede prioritet.


Hvis der ikke ønskes at angive prioritetsstilling, sættes der hak ud for ”Der angives ikke en ønsket prioritetsstilling”.

Angivelse af prioritetsstilling


Hvis den ønskede prioritet ikke er lavere end de øvrige rettigheder i skibet, kræves det at der angives en placering. Dette gøres ved at
klikke på menuen ”Angiv placering”, og vælge placering.


Angiv placering

Når der er angivet placering, vil placeringen i forhold til de øvrige rettigheder i skibet være markeret med blå. Når den korrekte
placering er valgt, klikkes der på ”Bekræft prioritetsstilling”.

 


Bekræft prioritetsstilling


For at invitere til accept af sideordning/respekt, markeres ”Inviter til accept af sideordning/respekt” og nationalitet, e-mail og adresse
udfyldes på den part der skal inviteres til underskrift.


Inviter til accept af sideordning/respekt


Ønskes det ikke at invitere til accept af sideordning/respekt, men at registrere rettigheden med anmærkning om de viste rettigheder,
markeres ”Accepter anmærkning”.


Accepter anmærkning


Hvis det undervejs ønskes at ændre prioritetsstillingen, klikkes der på ”Skift ønsket prioritet”.


Skift ønsket prioritet

 

Inviter til digital signering

Når de påkrævede felter er udfyldt, klikkes der på ”Inviter til underskrift”.


Inviter til underskrift


Alle felter bliver låst for redigering og systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt. Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede
oplysninger, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen. Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk
invitationer” knappen.


Tilbagetræk invitationer

Når opgaven er blevet underskrevet, kan anmeldelsen genindlæses og fortsættes ved at klikke på ”Næste”.


Trin 2: Oplysninger – Fortsæt til næste trin

 

 

Vedlæg fuldmagt

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.
Sæt hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk,
at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

Klik på ”Gem og verificér.
Klik på ”Upload dokumentation”.


Upload dokumentation


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Upload dokumentation


Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Upload dokumentation

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.

 
Upload dokumentation


Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.


Næste muliggør at gå videre til næste trin

 

 

 

 

2.3

Trin 3 - Registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i
Søfartsstyrelsen.


Trin 3: Registrering: Accordions der opsummerer de indtastede oplysninger


Det er muligt at markere, at anmeldelsen er indbyrdes afhængig af en anden anmeldelse og at disse skal registreres samtidig.


Trin 3: Registrering: Markering af indbyrdes afhængige anmeldelser

Det er muligt tilføje besked(er) til Søfartsstyrelsen


Trin 3: Registrering: Besked(er) til Søfartsstyrelsen

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Trin 3: Registrering

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og du kan logge ud og lukke dit vindue i
selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 

 

3

Ændring af rådighedsindskrænkning

Påbegynd anmeldelse

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.


Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening

Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre.


Sådan tilføjes eller fremsøges et skib

Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende.
Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”. Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen.


Find skib via kendingsbogstaver


Klik på ”Rådighedsindskrænkninger” for at se en liste over de registrerede rådighedsindskrænkninger i skibet.


Detaljeret skibsvisning


Klik på blyantsikonet ud for den rådighedsindskrænkning, som ønskes ændret.


Sådan startes en ændring af en rådighedsindskrænkning

 

 

3.1

Trin 1: Tilføj skibe

Hvis øvrige skibe skal omfattes af anmeldelsen, indtastes skibets kendingsbogstaver i tekstfeltet ”Indtast skibets kendingsbogstaver.


Trin 1: Tilføj skibe

Når kendingsbogstaverne er indtastet, klikkes på ”Tilføj skib”.


Tilføj skibe

 

Det tilføjede skib fremgår nu på siden.

Tilføj skibe

Når de skibe som ønskes omfattet af anmeldelsen er tilføjet, klikkes ”Næste”.


Tilføj skibe

3.2

Trin 2: Oplysninger

For at ændre typen for rådighedsindskrænkningen, sættes hak ud for én eller flere af typerne, som skal tilføjes.
For at fjerne en type fjernes hakket ud for den/de type(r) som skal fjernes.


Angiv rådighedsindskrænknings type


Vælges ”Øvrig rådighedsindskrænkning”, vil det være muligt at vælge enten ”Puleaftale” eller ”Deklaration”, ved at klikke på menuen
under ”Øvrig rådighedsindskrænkning”.

 


Puljeaftale eller deklaration


Det vil også være muligt at angive en tekst i tekstfeltet under ”Angivelse på skibsbladet”. Den angivne tekst, vil blive vist på
skibsbladet.


Angivelse på skibsbladet

For at tilføje en forpligtede, klikkes på ”Vælg ejer”. En liste af skibets ejere vil blive vist, hvor den forpligtede kan vælges.

Forpligtede


Den forpligtedes nationalitet skal angives. Dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet”, og vælge ”Dansk” eller ”Ikkedansk”.

Forpligtedes nationalitet


Hvis den forpligtedes nationalitet er Dansk, skal e-mail angives. Medmindre der sættes hak ud for ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det
ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse
hos Skibsregistret.”

Forpligtede

 

Hvis den forpligtede skal slettes, gøres dette ved at klikke ”Slet denne forpligtede”.

Slet forpligtede


For den eksisterende forpligtede skal e-mail angives, hvis nationaliteten er dansk. Medmindre der sættes hak ud for ”Jeg vedlægger
fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen
til godkendelse hos Skibsregistret.”

 


Eksisterende forpligtede

Hvis det ønskes at fjerne den eksisterende forpligtede fra rådighedsindskrænkningen, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i
registreringen”.


Fjern den eksisterende forpligtede

For at tilføje påtaleberettigede, klikes på ”Tilføj påtaleberettigede”.

Tilføj påtaleberettigede


Det skal angives om den påtaleberettigede er en person eller en virksomhed. Dette gøres ved at klikke på menuen under ”Type” og
vælge ”Person” eller ”Virksomhed”.


Fremsøg virksomhed


Hvis den påtaleberettigede er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en
dialogboks åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.


Fremsøg virksomhed

Hvis den påtaleberettigede er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og
dernæst vælge ”Dansk” eller ”Ikke-dansk”


Påtaleberettigedes nationalitet

 

Hvis den påtaleberettigede er Dansk, skal fornavn, efternavn, adresse, og fødselsdato udfyldes.

Dansk påtaleberettigede


Hvis den påtaleberettigede er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk påtaleberettigede

Slet den påtaleberettigede

Hvis den eksisterende påtaleberettigede er Dansk skal e-mail, adresse og fødselsdato oplyses. Medmindre der sættes hak ud for ”Jeg
vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal
dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”


Eksisterende Dansk påtaleberettigede


Hvis den eksisterende påtaleberettigede er ikke-dansk, skal adresse og bopælsland udfyldes.


Ikke-dansk påtaleberettigede

 

Hvis det ønskes at fjerne den eksisterende påtaleberettigede fra rådighedsindskrænkningen, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i
registreringen”.

Fjern den eksisterende påtaleberettigede

 

 

Inviter til digital signering
Når de påkrævede felter er udfyldt, klikkes der på ”Inviter til underskrift”.

Inviter til underskrift


Alle felter bliver låst for redigering og systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt. Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede
oplysninger, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen. Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk
invitationer” knappen


Tilbagetræk invitationer

Når opgaven er blevet underskrevet, kan anmeldelsen genindlæses og fortsættes ved at klikke på ”Næste”


Trin 2: Oplysninger – Fortsæt til næste trin

 

Vedlæg fuldmagt

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.
Sæt hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en
papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.
Klik på ”Gem og verificér.
Klik på ”Upload dokumentation”.


Upload dokumentation


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Upload dokumentation


Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Upload dokumentation

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Upload dokumentation

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.


Næste muliggør at gå videre til næste trin

 

 

 

 

 

3.3

Trin 3: Registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i
Søfartsstyrelsen.


Trin 3: Registrering: Accordions der opsummerer de indtastede oplysninger

Det er muligt tilføje besked(er) til Søfartsstyrelsen


Trin 3: Registrering: Besked(er) til Søfartsstyrelsen

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Trin 3: Registrering

 

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og du kan logge ud og lukke dit vindue i
selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.


Trin 3: Registrering: Sagen afventer Skibsregistret

 

 

 

4

Udslettelse af rådighedsindskrænkning

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.


Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening


Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre.


Sådan tilføjes eller fremsøges et skib

 

Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende

Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”. Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen.


Find skib via kendingsbogstaver

For at starte anmeldelsen af en rådighedsindskrænkning skal du klikke på ”Påbegynd registrering af rådighedsindskrænkning her”.


Detaljevisning for et registreret skib

 

 Klik på skraldespandsikonet ud for den rådighedsindskrænkning, som ønskes udslettet.

Sådan startes en udslettelse af en rådighedsindskrænkning

 

 

5

Trin 1: Oplysninger

Hvis den påtaleberettigede er dansk, skal e-mail og adresse angives. Medmindre der sættes hak ud for ”Jeg vedlægger fuldmagt, da
det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til
godkendelse hos Skibsregistret.”


Dansk påtaleberettigede


Hvis den påtaleberettigede er ikke-dansk, angives adresse og bopælsland.

 

 

Inviter til digital signering

Når de påkrævede felter er udfyldt, klikkes der på ”Inviter til underskrift”.

Inviter til underskrift


Alle felter bliver låst for redigering og systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt. Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede
oplysninger, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen. Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk
invitationer” knappen.Tilbagetræk invitationer


Når opgaven er blevet underskrevet, kan anmeldelsen genindlæses og fortsættes ved at klikke på ”Næste”


Trin 2: Oplysninger – Fortsæt til næste trin

 

 

Vedlæg fuldmagt

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.
Sæt hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en
papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.
Klik på ”Gem og verificér.
Klik på ”Upload dokumentation”.


Upload dokumentation

Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.

Upload dokumentation

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.

Upload dokumentation

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Upload dokumentation

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”


Næste muliggør at gå videre til næste trin.

 

 

6

Trin 2: Registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i
Søfartsstyrelsen.


Trin 2: Registrering: Accordions der opsummerer de indtastede oplysninger

 

Det er muligt at markere, at anmeldelsen er indbyrdes afhængig af en anden anmeldelse og at disse skal registreres samtidig.


Trin 2: Registrering: Markering af indbyrdes afhængige anmeldelser

 

Det er muligt tilføje beskeder til Søfartsstyrelsen.

Trin 2: Registrering: Besked(er) til Søfartsstyrelsen

 

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.


Trin 2: Registrering

 

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og du kan logge ud og lukke dit vindue i
selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 


Trin 2: Registrering: Sagen afventer Skibsregistret