1

For at kunne foretage anmeldelsen

Følgende er nødvendigt for at kunne foretage anmeldelsen:

 

 • MitID for at kunne logge ind i Digitalt Skibsregister Selvbetjening*

 • Oplysninger om ejerforhold for relevante parter
  o For ejere af typen person:
  - Nationalitet
  - Email-adresse*
  - Bopælsadresse*

  o Følgende ejere af typen virksomhed:
  - Oplysninger på tegningsberettiget/tegningsberettigede
  • Fornavn
  • Efternavn
  • Email-adresse*
  • Bopælsadresse*
  • Fødselsdato*


*Fornavn og efternavn er altid nødvendigt at indtaste på hver part. Email-adresse, bopælsadresse samt fødselsdato er nødvendigt,
såfremt en part skal inviteres til at signere digitalt via MitID.

2

Påbegynd anmeldelse

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.


Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening

Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre.

 


Sådan tilføjes eller fremsøges et skib


Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende.

Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”.
Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen


Find skib via kendingsbogstaver

Fold ”Bareboat” accordion ud ved at klikke på den.

 


Detaljevisning for et bareboat-ud skib

Klik på udslet ikonet.


Detaljevisning for et bareboat-ind skib

 

 

 

 

 

3

Trin 1: Ophør/Bortfald

Indtast en årsag til ophør eller bortfald i feltet ”Årsag til ophør/bortfald”


Trin 1: Udslettelsestilsagn


Under ”Ejer” udfyld de manglende oplysninger som anvist for enten ”Virksomhed” eller ”Person”

 

 

 

3.1

Invitér til digital signering

Klik på ”Invitér til underskrift” / ”Gem og verificér” og systemet vil sende en mail til de parter, der skal signere digitalt.

Så snart alle parter, der skal underskrive digitalt, har underskrevet eller der er valgt, at der skal
vedlægges fuldmagt for samtlige parter, så vil det blive muligt at uploade dokumentation.

 


Invitér til digital signering


Alle felter bliver låst for redigering og systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt.

Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede oplysninger, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen.
Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk invitationer” knappen.

 


Tilbagetræk invitationer


Åben anmeldelsen igen, når alle har underskrevet digitalt.


NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 

 

 

 

 

3.2

Vedlæg fuldmagt

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.

Sæt hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering.
Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

Klik på ”Gem og verificér.
Klik på ”Upload dokumentation”.

 


Upload dokumentation


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Upload dokumentation


Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Upload dokumentation


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Upload dokumentation


Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.


Næste muliggør at gå videre til næste trin

 

 

 

 

4

Trin 2: Registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes til
manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Under ”Godkend og afsend anmeldelsen” er det muligt at folde en accordion ud for hvert trin samt eventuelle
beskeder, der er afsendt til og modtaget fra Søfartsstyrelsen i løbet af anmeldelsen.

 


Trin 2: Registrering: Accordions der opsummerer de indtastede oplysninger


Det er muligt at markere, at anmeldelsen er indbyrdes afhængig af en anden anmeldelse og at disse skal registreres samtidig.

 


Trin 2: Registrering: Markering af indbyrdes afhængige anmeldelser


Det er muligt tilføje beskeder til Søfartsstyrelsen.


Trin 2: Registrering: Beskeder til Søfartsstyrelsen

 

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

 

 


Trin 2: Registrering

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og du kan logge ud og lukke dit vindue i
selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.
Såfremt sagen godkendes, vil anmeldelsen automatisk fortsætte til næste trin.


NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 


Trin 2: Registrering: Sagen afventer Skibsregistret

 

 

 

5

Trin 3: Beviser

På dette trin er det muligt at downloade Nationalitetsbeviset for skibet.


Trin 3: Beviser: Download Nationalitetsbevis

 

 

Anmod om udstedelse af nyt CSR-Certifikat


Det er muligt at anmode om at få udstedt et CSR-Certifikat ved at vælge ”Ja” ud for ”Skal der udstedes et nyt CSR-Certifikat”.
Klik på ”Hent CSR-blanket” hvis du ikke allerede har udfyldt den påkrævet blanket.


Trin 3: Beviser: Anmod om udstedelse af et nyt CSR-Certifikat


Udfyld blanketten.

Upload dokumentation ved at klikke på ”Upload CSR her”


Trin 3: Beviser: Anmod om udstedelse af et nyt CSR-Certifikat


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Trin 3: Beviser: Upload dokumentation


Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Trin 3: Beviser: Upload dokumentation


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Trin 3: Beviser: Upload dokumentation


Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført.


Trin 3: Beviser: Upload dokumentation

Det er muligt tilføje besked(er) til Søfartsstyrelsen.
Klik på ”Send til manuel behandling”. Anmelder får besked fra Søfartsstyrelsen når sagen er behandlet.


Trin 3: Beviser

 

 

Bestil registreringsattest

På dette trin er det muligt at bestille en registreringsattest for skibet.
Dette er også muligt fra detaljevisningen for skibet i Selvbetjeningen.

Ud for ”Registreringsattest” klik på ”Bestil registreringsattest”.


Trin 3: Beviser: Bestil registreringsattest