1

For at kunne foretage anmeldelsen

Følgende er nødvendigt for at kunne foretage anmeldelsen:

 

 • MitID for at kunne logge ind i Digitalt Skibsregister Selvbetjening

 

 •  Oplysninger om relevante parter af typen person:
  - Fornavn
  - Efternavn
  - Email-adresse*
  - Bopælsadresse*
  - Fødselsdato*

 

 •  Oplysninger om relevante parter af typen virksomhed:
  - CVR-nummer
  - Oplysninger på tegningsberettiget/tegningsberettigede
  - Fornavn
  - Efternavn
  - Email-adresse*
  - Bopælsadresse*
  - Fødselsdato*


*Fornavn og efternavn er altid nødvendigt at indtaste på hver part. Email-adresse, bopælsadresse samt fødselsdato er nødvendigt,
såfremt en part skal inviteres til at signere digitalt via MitID.

2

Påbegynd anmeldelse

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.


Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening

Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre


Sådan tilføjes eller fremsøges et skib

 

Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende.

Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”. Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen


Find skib via kendingsbogstaver


Klik på ”Panterettigheder” for at se en liste over de registrerede panterettigheder i skibet.


Detaljeret skibsvisning

 

 

Klik på skraldespandsikonet ud for den panterettighed, som ønskes udslettet


Start udslettelse af pant

 

 

3

Trin 1 - Oplysninger

Ejerpantebrev


Hvis der skal oprettes en reservation af pladsen efter udslettelsen af panterettigheden, skal der sættes hak ud for:
”I medfør af Sølovens §§ 48-49 og for indekspantebreve yderligere § 50 har ejer tilkendegivet ønske om oprettelse af reservation eller registrering af nyt pant i den ledige plads som fremkommer i prioritetsrækken ved udslettelse af dette pant.”

 


Opret reservation

 

Hvis der ikke skal oprettes en reservation, skal nationalitet og e-mail udfyldes for udsteder. Medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering.

Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Udsteder

 

Hvis der skal oprettes en reservation, skal nationalitet og e-mail udfyldes for skibets ejere. Medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Ejere

 

Pantebrev
Hvis der skal oprettes en reservation af pladsen efter udslettelsen af panterettigheden, skal der sættes hak ud for
”I medfør af Sølovens §§ 48-49 og for indekspantebreve yderligere § 50 har ejer tilkendegivet ønske om oprettelse af reservation eller registrering af nyt pant i den ledige plads som fremkommer i prioritetsrækken ved udslettelse af dette pant.”.


Opret reservation

 

 

Ejere

Hvis der skal oprettes en reservation, skal nationalitet og e-mail udfyldes for skibets ejere.
Medmindre der sættes hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Ejere

 

Kreditor - Person

Kreditors nationalitet skal udfyldes, hvis nationaliteten er Dansk skal e-mail og adresse udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

 


Kreditor – Dansk person

 

Kreditors nationalitet skal udfyldes, hvis nationaliteten er ikke-dansk skal adresse og bopælsland udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Kreditor: Ikke-dansk person

 

Kreditor - Virksomhed
Der skal udfyldes Fornavn, Efternavn og e-mail for den tegningsberettigede, med mindre der sættes hak ud for ”Jeg vedlægger
fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Kreditor – Virksomhed

 

For at tilføje en tegningsberettiget/Prokurist klikkes på knappen ”Tilføj tegningsberettiget / Prokurist”.


Sådan tilføjes en tegningsberettiget/prokurist

 

Der skal udfyldes Fornavn, Efternavn og e-mail for den tegningsberettigede, med mindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Tegningsberettiget/Prokurist

 

Hvis den tegningsberettigede/prokurist skal slettes klikkes på ”Slet denne tegningsberettigede / Prokurist”.


Slet Tegningsberettiget/Prokurist

 

Skadesløsbrev

Hvis der skal oprettes en reservation af pladsen efter udslettelsen af panterettigheden, skal der sættes hak ud for:
”I medfør af Sølovens §§ 48-49 og for indekspantebreve yderligere § 50 har ejer tilkendegivet ønske om oprettelse af reservation eller registrering af nyt pant i den ledige plads som fremkommer i prioritetsrækken ved udslettelse af dette pant.”.

 


Opret reservation

 

Ejere

Hvis der skal oprettes en reservation, skal nationalitet og e-mail udfyldes for skibets ejere. Medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Ejere

 

Kreditor - Person

Kreditors nationalitet skal udfyldes, hvis nationaliteten er Dansk skal e-mail og adresse udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Kreditor – Dansk person

 

Kreditors nationalitet skal udfyldes, hvis nationaliteten er ikke-dansk skal adresse og bopælsland udfyldes, medmindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Kreditor: Ikke-dansk person

 

Kreditor - Virksomhed
Der skal udfyldes Fornavn, Efternavn og e-mail for den tegningsberettigede, med mindre der sættes hak ud for:
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Kreditor – Virksomhed

 

For at tilføje en tegningsberettiget/Prokurist klikkes på knappen ”Tilføj tegningsberettiget / Prokurist”.


Sådan tilføjes en tegningsberettiget/prokurist

 

Der skal udfyldes Fornavn, Efternavn og e-mail for den tegningsberettigede, med mindre der sættes hak ud for: *
”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.


Tegningsberettiget/Prokurist

 

Hvis den tegningsberettigede/prokurist skal slettes klikkes på ”Slet denne tegningsberettigede / Prokurist”.

Slet Tegningsberettiget/Prokurist

 

Inviter til digital signering

Når de påkrævede felter er udfyldt, klikkes der på ”Inviter til underskrift”.


Inviter til underskrift

Alle felter bliver låst for redigering og systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt.
Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede oplysninger, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen.
Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk invitationer” knappen.


Tilbagetræk invitationer


Når opgaven er blevet underskrevet, kan anmeldelsen genindlæses og fortsættes ved at klikke på ”Næste”

 
Trin 2: Oplysninger – Fortsæt til næste trin

 

 Vedlæg fuldmagt

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.
Sæt hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering.
Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

Klik på ”Gem og verificér.

Klik på ”Upload dokumentation”.

 
Upload dokumentation


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.

 
Upload dokumentation


Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.

 
Upload dokumentation


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Upload dokumentation

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.


Næste muliggør at gå videre til næste trin

 

 

 

4

Trin 2: Registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

 


Trin 2: Registrering: Accordions der opsummerer de indtastede oplysninger

 

Det er muligt at markere, at anmeldelsen er indbyrdes afhængig af en anden anmeldelse og at disse skal registreres samtidig.

Trin 2: Registrering: Markering af indbyrdes afhængige anmeldelser

 

Det er muligt tilføje beskeder til Søfartsstyrelsen.


Trin 2: Registrering: Beskeder til Søfartsstyrelsen

 

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.


Trin 2: Registrering

 

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og du kan logge ud og lukke dit vindue i
selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.


Trin 3: Registrering: Sagen afventer Skibsregistret