1

For at kunne foretage anmeldelsen

Følgende er nødvendigt for at kunne foretage anmeldelsen:

 

  •  MitID for at kunne logge ind i Digitalt Skibsregister Selvbetjening

  • Oplysninger på det registreret skib, der skal udslettes fra Digitalt Skibsregister
    o Kendingsbogstaver
    o Skibets navn

  • Email-adresse på samtlige ejere
2

Påbegynd anmeldselse

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.


Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening


Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret.


Sådan tilføjes eller fremsøges et skib


Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at blive udslettet.
Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”. Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte skib fra listen

 


Find skib via kendingsbogstaver

Klik på ”Udslettelse af skib”.

 


Detaljevisning for skib

 

 

 

3

Trin 1: Udslettelsestilsagn

 

Under ”Årsag til udslettelse” vælg en årsag til udslettelse.


Trin 1: Udslettelsestilsagn

 


Eksisterende ejer(e) skal bekræfte udslettelsen ved at de enten:

• Inviteres til at underskrive digitalt

• Der vedlægges en fuldmagt for denne parts accept af ændringen

 

 

 

 

 

 

3.1

Invitér til digital signering

For hver eksisterende part:

• Verificér at emailadresse er korrekt eller opdatér denne til en korrekt emailadresse.

• Verificér at adresse er korrekt eller opdatér denne til en korrekt adresse.

Klik på ”Invitér til underskrift”.

 


Trin 1: Udslettelsestilsagn


Systemet vil sende en mail til de(n) part(er), der skal signere digitalt.
Så snart alle parter, der skal underskrive digitalt, har underskrevet eller der er valgt,
at der skal vedlægges fuldmagt for samtlige parter, så vil det blive muligt at uploade dokumentation.


Systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt. Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede oplysninger,
fx emailadresse, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen.

Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk invitationer” knappen

 


Trin 1: Udslettelsestilsagn: Tilbagetræk invitationerÅben anmeldelsen igen, når alle har underskrevet digitalt.


NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.


Der er links til de forskellige blanketter afhængigt af årsagen til udslettelse af skib.
Klik på linket for den ønskede blanket og udfyld denne.
Klik på ”Upload dokumentation” og vedlæg den udfyldte blanket og eventuelle andre relevante dokumenter.

 

 


Trin 1: Udslettelsestilsagn: Upload dokumentation


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Trin 1: Udslettelsestilsagn: Upload dokumentation

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Trin 1: Udslettelsestilsagn: Upload dokumentation


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Trin 1: Udslettelsestilsagn: Upload dokumentation

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.


Trin 1: Udslettelsestilsagn: Næste muliggør at gå videre til næste trin

 

 

 

3.2

Vedlæg fuldmagt

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.
Sæt hak ved ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering.

Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.
Klik på ”Gem og verificér”.

 


Trin 1: Udslettelsestilsagn: Upload dokumentation

Der er links til de forskellige blanketter afhængigt af årsagen til udslettelse af skib.
Klik på linket for den ønskede blanket og udfyld denne.

Klik på ”Upload dokumentation” og vedlæg den udfyldte blanket og eventuelle andre relevante dokumenter.


Trin 1: Udslettelsestilsagn: Upload dokumentation


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Trin 1: Udslettelsestilsagn: Upload dokumentation


Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Trin 1: Udslettelsestilsagn: Upload dokumentation


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Trin 1: Udslettelsestilsagn: Upload dokumentation


Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.


Trin 1: Udslettelsestilsagn: Næste muliggør at gå videre til næste trin

 

 

 

 

4

Trin 2: Registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes til
manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Under ”Godkend og afsend anmeldelsen” er det muligt at folde en accordion ud for udslettelsestilsagn trinnet.

 


Trin 2: Registrering: Accordion der opsummerer de indtastede oplysninger


Det er muligt at markere, at anmeldelsen er indbyrdes afhængig af en anden anmeldelse og at disse skal registreres samtidig.


Trin 2: Registrering: Markering af indbyrdes afhængige anmeldelser

 

Det er muligt tilføje beskeder til Søfartsstyrelsen.


Trin 2: Registrering: Beskeder til Søfartsstyrelsen

 

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.


Trin 2: Registrering

 

 

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og
du kan logge ud og lukke dit vindue i selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.

Såfremt sagen godkendes, vil anmeldelsen automatisk fortsætte til næste trin.


NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 


Åben link til anmeldelsen når Skibsregistret har behandlet sagen.


Trin 2: Registrering

 

 

 

5

Trin 3: Beviser

Såfremt skibet skal anmeldes om optagelse i skibsregistret umiddelbart efter denne udslettelse,
så skal Skibsregisternummeret anvendes. På denne side kan man finde dette nummer.

Skibsregisternummeret kan også findes på skibets detaljevisning.
Skibsregisternummeret skal også bruges såfremt skibet skal optages igen i skibsregistret på et senere tidspunkt.

 


Trin 3: Beviser

 

 

Bestil udslettelsessattest

På dette trin er det muligt at bestille en udslettelsessattest for skibet.
Dette er også muligt fra detaljevisningen for skibet i Selvbetjeningen.

Ud for ”Udslettelsessattest” klik på ”Bestil udslettelsessattest”.


Trin 3: Beviser: Bestil registreringsattest

 

Anmod om udstedelse af nyt CSR-Certifikat


Det er muligt at anmode om at få udstedt et CSR-Certifikat ved at vælge ”Ja” ud for ”Skal der udstedes et nyt CSR-Certifikat”.
Klik på ”Hent CSR-blanket” hvis du ikke allerede har udfyldt den påkrævet blanket.


Trin 3: Beviser: Anmod om udstedelse af et nyt CSR-Certifikat


Udfyld blanketten.
Upload dokumentation ved at klikke på ”Upload CSR her”.


Trin 3: Beviser: Anmod om udstedelse af et nyt CSR-Certifikat


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Trin 3: Beviser: Upload dokumentation

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Trin 3: Beviser: Upload dokumentation


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen.
Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Trin 3: Beviser: Upload dokumentation


Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført.


Trin 3: Beviser: Upload dokumentation

Det er muligt tilføje besked(er) til Søfartsstyrelsen.
Klik på ”Send til manuel behandling”.

Anmelder får besked fra Søfartsstyrelsen når sagen er behandlet.


Trin 3: Beviser