1

Tilgå selvbetjeningen

Digitalt Skibsregister selvbetjeningen tilgås på shipregistration.dma.dk

Når et underpant skal registreres, ændres eller udslettes, så skal det anmeldes til Skibsregistret.

Søfartsstyrelsens hjemmeside beskriver overgangen til Digitalt Skibsregister og underpant nærmere her

Følgende er nødvendigt for at kunne foretage anmeldelsen:

 • MitID for at kunne logge ind i Digitalt Skibsregister Selvbetjening
 • Oplysninger om panterettigheden
  • Pant-ID på ejerpantebrevet, hvori underpantet skal registreres
  • Pantesum
  • Valuta
 • Oplysninger om relevante parter af typen person:
  • Fornavn
  • Efternavn
  • E-mailadresse*
  • Bopælsadresse*
  • Fødselsdato*
 • Oplysninger om relevante parter af typen virksomhed:
  • CVR-nummer
  • Oplysninger på tegningsberettiget/tegningsberettigede
   • Fornavn
   • Efternavn
   • E-mailadresse*
   • Bopælsadresse*
   • Fødselsdato*

*Fornavn og efternavn er altid nødvendigt at indtaste på hver part. Email-adresse, bopælsadresse samt fødselsdato er nødvendigt, såfremt en part skal inviteres til at signere digitalt via MitID.

2

Registrering af underpant

2.1

Påbegynd anmeldelse

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.

Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening

Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre.

Sådan tilføjes eller fremsøges et skib

Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende.

Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”. Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen.

Find skib via kendingsbogstaver

Hold musen over ”Panterettigheder” accordion, og klik derefter på ”Underpant” i drop-down menuen. Bemærk at dette valg ikke vises, såfremt der ikke er et registreret Ejerpantebrev på skibet.

Detaljevisning for et registreret skib


2.2

Trin 1: Oplysninger

Udfyld følgende felter, som er påkrævet:

 • Angiv Ejerpantebrev
 • Pantesum
 • Valuta
 • Oprykkende panteret

Der kan indtastes en valgfri tekst i følgende felter:

 • Særlige vilkår

For at angive hvilket ejerpantebrev der skal foretages underpant i, vælges det ønskede ejerpantebrev fra listen, som findes ved at klikke på menuen under ”Angiv Ejerpantebrev”.

Angiv Ejerpantebrev

For at angive pantesum, indtastes hæftelsens pålydende i feltet under ”Pantesum”. Valutaen angives ved at klikke på menuen under ”Angiv valuta” og vælge den ønskede valuta fra listen.

Pantesum og valuta

Hvis det ønskes at angive særlige vilkår som er gældende for pantet, kan disse angives i tekstfeltet under ”Særlig vilkår”.

Særlige vilkår

Det angives hvorvidt panteretten skal være oprykkende, ved at vælge ”Ja” eller ”Nej” under ”Oprykkende panteret”.

Oprykkende panteret

Underpantsætterens e-mail skal angives, såfremt dens nationalitet er Dansk. Medmindre der sættes hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

Underpantsætter

For at tilføje underpanthaver, klikkes på ”Tilføj underpantehaver”.

Underpanthaver

Det angives om underpanthaver er en person eller virksomhed, ved at trykke på menuen under ”Type” og vælge ”Person” eller ”Virksomhed”.

Underpanthaver type

Hvis underpanthaveren er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en dialogboks åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.

Fremsøg virksomhed

Hvis underpanthaveren er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst vælge ”Dansk” eller ”Ikke-dansk”

Underpanthavers nationalitet

Hvis underpanthaver er dansk, skal fornavn, efternavn, adresse, og fødselsdato udfyldes.

Dansk underpanthaver

Hvis underpanthavere er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.

Ikke-dansk underpanthaver

Hvis underpanthaveren skal slettes, klikkes der på ”Slet underpanthaver”.

Slet underpanthaver

 

2.2.1

Invitér til digital signering

Klik på ”Invitér til underskrift” / ”Gem og verificér” og systemet vil sende en mail til de parter, der skal signere digitalt. Så snart alle parter, der skal underskrive digitalt, har underskrevet eller der er valgt, at der skal vedlægges fuldmagt for samtlige parter, så vil det blive muligt at uploade dokumentation.

Inviter til underskrift

Alle felter bliver låst for redigering og systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt. Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede oplysninger, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen. Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk invitationer” knappen

Tilbagetræk invitationer

Åben anmeldelsen igen, når alle har underskrevet digitalt.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er udført.

2.2.2

Vedlæg fuldmagt

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.

Sæt hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

Klik på ”Gem og verificér.

Klik på ”Upload dokumentation”.

Upload dokumentation

Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.

Upload dokumentation

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.

Upload dokumentation

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.

Upload dokumentation

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.

Næste muliggør at gå videre til næste trin

2.3

Trin 2: Registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Trin 2: Registrering: Accordions der opsummerer de indtastede oplysninger

Det er muligt at markere, at anmeldelsen er indbyrdes afhængig af en anden anmeldelse og at disse skal registreres samtidig.

Trin 3: Registrering: Markering af indbyrdes afhængige anmeldelser

Det er muligt tilføje besked(er) til Søfartsstyrelsen.

Trin 2: Registrering: Besked(er) til Søfartsstyrelsen

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Trin 3: Registrering

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og du kan logge ud og lukke dit vindue i selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er udført.

Trin 3: Registrering: Sagen afventer Skibsregistret

3

Ændring af underpant

3.1

Påbegynd anmeldelse

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.

Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening

Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre.

Sådan tilføjes eller fremsøges et skib

Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende.

Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”. Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen.

Find skib via kendingsbogstaver

Klik på ”Panterettigheder” for at se en liste over de registrerede panterettigheder i skibet.

Detaljeret skibsvisning

Klik på blyantsikonet ud for det pant, som ønskes ændret.

Sådan startes en ændring af en panterettighed

 

3.2

Trin 1: Tilføj skibe

Hvis øvrige skibe skal omfattes af anmeldelsen, indtastes skibets kendingsbogstaver i tekstfeltet ”Indtast skibets kendingsbogstaver.

Trin 1: Tilføj skibe

Når kendingsbogstaverne er indtastet, klikkes på ”Tilføj skib”.

Tilføj skibe

Det tilføjede skib fremgår nu på siden.

Tilføj skibe

Når de skibe som ønskes omfattet af anmeldelsen er tilføjet, klikkes ”Næste”.

Tilføj skibe

3.3

Trin 2: Oplysninger

Det er muligt at ændre følgende oplysninger om underpantet:

 • Pantesum
 • Valuta
 • Særlige vilkår
 • Oprykkende panteret

For at ændre pantesummen og/eller valutaen, indtastes den ønskede værdi i tekstfeltet under ”Pantesum”, og den ønskede valuta vælges i menuen under ”Angiv valuta”.

Pantesum og valuta

For at tilføje en pantesum, klikkes på knappen ”Tilføj en ekstra pantesum”.

Tilføj en ekstra pantesum

Pantesum og valuta for den tilføjede pantesum angives ved, at tilføje den ønskede pantesum i tekstfeltet under ”Pantesum”, og vælge den ønskede valuta i menuen under ”Angiv valuta”.

Særlige vilkår

For at fjerne pantesummen, klikkes på ”Fjern pantesum” knappen.

Fjern pantesum

For at tilføje eller ændre særlige vilkår for pantet, angives vilkårene i tekstfeltet under ”Særlige vilkår”.

Særlige vilkår

Det ændres hvorvidt panteretten skal være oprykkende, ved at vælge ”Ja” eller ”Nej” under ”Oprykkende panteret”.

Oprykkende panteret

Underpantsætterens e-mail skal angives, såfremt dens nationalitet er Dansk. Medmindre der sættes hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

Underpantsætter

For at fjerne en underpantsætter fra pantet, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i registreringen”.

Fjern underpantsætter

Hvis underpanthaveren er dansk, skal e-mail og adresse angives.

Dansk underpanthaver

Hvis underpanthaveren er ikke-dansk, angives adresse og bopælsland.

Ikke-dansk underpanthaver

Hvis underpanthaveren ønskes fjernet fra pantet, fjernes hakket ud for ”Indgår som part i registreringen”.

Fjern underpantaver

For at tilføje en underpanthaver, klikkes på knappen ”Tilføj underpanthaver”.

Tilføj underpanthaver

Det angives om underpanthaver er en person eller virksomhed, ved at trykke på menuen under ”Type” og vælge ”Person” eller ”Virksomhed”.

Underpanthaver type

Hvis underpanthaveren er en virksomhed, fremsøges virksomheden ved at klikke på ”Fremsøg virksomhed” knappen, hvorefter en dialogboks åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.

Fremsøg virksomhed

Hvis underpanthaveren er en person, skal nationalitet oplyses, dette gøres ved at klikke på menuen under ”Nationalitet” og dernæst vælge ”Dansk” eller ”Ikke-dansk”

Underpanthavers nationalitet

Hvis underpanthaver er dansk, skal fornavn, efternavn, adresse, og fødselsdato udfyldes.

Dansk underpanthaver

Hvis underpanthavere er ikke-dansk, skal fornavn, efternavn, adresse og bopælsland udfyldes.

Ikke-dansk underpanthaver

Hvis underpanthaveren skal slettes, klikkes der på ”Slet underpanthaver”.

Slet underpanthaver

3.3.1

Invitér til digital signering

Klik på ”Invitér til ændring” / ”Gem og verificér” og systemet vil sende en mail til de parter, der skal signere digitalt. Så snart alle parter, der skal underskrive digitalt, har underskrevet eller der er valgt, at der skal vedlægges fuldmagt for samtlige parter, så vil det blive muligt at uploade dokumentation.

Inviter til ændring

Alle felter bliver låst for redigering og systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt. Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede oplysninger, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen. Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk invitationer” knappen

Tilbagetræk invitationer

Åben anmeldelsen igen, når alle har underskrevet digitalt.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er udført.

3.3.2

Vedlæg fuldmagt

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.

Sæt hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

Klik på ”Gem og verificér.

Klik på ”Upload dokumentation”.

Upload dokumentation

Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.

Upload dokumentation

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.

Upload dokumentation

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.

Upload dokumentation

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.

Næste muliggør at gå videre til næste trin

 

3.4

Trin 3: Registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Trin 3: Registrering: Accordions der opsummerer de indtastede oplysninger

Det er muligt at markere, at anmeldelsen er indbyrdes afhængig af en anden anmeldelse og at disse skal registreres samtidig.

Trin 3: Registrering: Markering af indbyrdes afhængige anmeldelser

Det er muligt tilføje besked(er) til Søfartsstyrelsen.

Trin 2: Registrering: Besked(er) til Søfartsstyrelsen

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Trin 3: Registrering

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og du kan logge ud og lukke dit vindue i selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er udført.

Trin 3: Registrering: Sagen afventer Skibsregistret

4

Udslettelse af underpant

4.1

Påbegynd anmeldelse

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.

Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening

Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre.

Sådan tilføjes eller fremsøges et skib

Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende.

Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”. Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen.

Find skib via kendingsbogstaver

Klik på ”Panterettigheder” for at se en liste over de registrerede panterettigheder i skibet.

Detaljeret skibsvisning

Klik på skraldespandsikonet ud for det pant, som ønskes udslettet.

Sådan startes en udslettelse af en panterettighed

4.2

Trin 1: Oplysninger

Hvis underpanthaveren er dansk, skal e-mail og adresse angives.

Dansk underpanthaver

Hvis underpanthaveren er ikke-dansk, angives adresse og bopælsland.

Ikke-dansk underpanthaver

 

4.2.1

Invitér til digital signering

Klik på ”Invitér til udslettelse” / ”Gem og verificér” og systemet vil sende en mail til de parter, der skal signere digitalt. Så snart alle parter, der skal underskrive digitalt, har underskrevet eller der er valgt, at der skal vedlægges fuldmagt for samtlige parter, så vil det blive muligt at uploade dokumentation.

Inviter til udslettelse

Alle felter bliver låst for redigering og systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt. Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede oplysninger, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen. Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk invitationer” knappen

Tilbagetræk invitationer

Åben anmeldelsen igen, når alle har underskrevet digitalt.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er udført.

4.2.2

Vedlæg fuldmagt

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.

Sæt hak ud for: ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering. Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”.

Klik på ”Gem og verificér.

Klik på ”Upload dokumentation”.

Upload dokumentation

Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.

Upload dokumentation

Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.

Upload dokumentation

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.

Upload dokumentation

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.

Næste muliggør at gå videre til næste trin

 

4.3

Trin 2: Registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Trin 2: Registrering: Accordions der opsummerer de indtastede oplysninger

Det er muligt at markere, at anmeldelsen er indbyrdes afhængig af en anden anmeldelse og at disse skal registreres samtidig.

Trin 2: Registrering: Markering af indbyrdes afhængige anmeldelser

Det er muligt tilføje besked(er) til Søfartsstyrelsen.

Trin 2: Registrering: Besked(er) til Søfartsstyrelsen

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Trin 2: Registrering

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen og du kan logge ud og lukke dit vindue i selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.

NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er udført.

Trin 2: Registrering: Sagen afventer Skibsregistret