Søfartens Cyber- og Informationssikkerhedsenhed


​Søfartssektorens cyber- og informationssikkerhedsudfordringer vil indgå som en integreret del af Søfartsstyrelsens arbejde med maritim sikkerhed.

Søfartsstyrelsens strategiske målsætning med delstrategien for cyber- og informationssikkerhed er at:

Sikkerheden om bord i danske skibe samt i danske farvande ikke kompromitteres som følge af cyberangreb.

Søfartsstyrelsen har etableret Søfartens cyber- og informationssikkerhedsenhed, til at sikre, at strategiens initiativer udføres.

Enheden skal på baggrund af aktuelle trusselsvurderinger og gennem et indgående kendskab til søfartssektoren (aktører, tjenester og infrastruktur) rådgive og fungere som et samlende kommunikationspunkt vedr. cyber- og Informationssikkerhed for hele søfartssektoren. Samt have en intern ekspertfunktion vedr. cyber- og informationssikkerhed i Søfartsstyrelsen.

De primære opgaver i denne forbindelse vil være at formidle, efterspørge, skabe og validere IT-sikkerhedsrelateret information mellem søfartssektorens aktører.

Andre opgaver vil fx være koordination og gennemførelse af faglige workshops og konferencer, relateret til specifikke IT-sikkerhedsproblemstillinger i søfartssektoren.

Der vil blive udarbejdet en handlingsplan for de konkrete indsatser, som skal gennemføres i tæt samarbejde med sektoren, fx om kompetenceudvikling, håndhævelse, regulering, leverandørstyring og informationsindsatser.

Erhvervsstyrelsens portal for indberetninger af sikkerhedshændelser

Erhvervsstyrelsens portal for indberetninger af sikkerhedshændelser skal anvendes, jf. NIS-direktivet og den frivillige indberetningsordning.

Indberetninger går til både til søfartens Cyber- og Informationssikkerhedsenhed samt til Center for Cybersikkerhed.

 ​Søfartens Cyber- og Informationssikkerhedsenhed

Dagtimer: +45 91 37 63 23
Udenfor dagtimer: +45 72 19 60 00
E-mail: sfs-dcis@dma.dk
Twitter: @SFS_DCIS

 ​Center for Cybersikkerhed

+45 32 89 89 89 (døgnet rundt)
E-mail: cert@cfcs.dk