Uddannelser og personlige beviser


Når du færdes til søs, kan det være en fordel at tage forskellige former for uddannelser og erhverve forskellige beviser. Nogle uddannelser og beviser er lovpligtige, mens andre er på frivillig basis. Søfartsstyrelsen opfordrer alle uanset baggrund til at orientere sig om reglerne for uddannelser og beviser for fritidssejlere.

På de underliggende sider kan du fx blive meget klogere på, hvornår det er obligatorisk at erhverve sig et vandscooterbevis og speedbådsbevis. Derudover finder du reglerne for yachtskipperuddannelsen, duelighedsbevis og kanalbevis.

​Endelig kan du finde informationer om, hvordan du søger de enkelte uddannelser og beviser.​