International Maritime Organization


Danmark arbejder for regulering, der sikrer lige konkurrencevilkår for alle landes rederier, samtidig med at skibsfarten hele tiden skal blive renere og mere sikker. Det sker gennem samarbejde med de øvrige søfartsnationer i International Maritime Organization (IMO).

Globale regler til et globalt erhverv

IMO er den organisation under FN, som tager sig af internationale forhold på søfartsområdet. I IMO forhandler og vedtager medlemslandene internationale regler for blandt andet at fremme sikkerhed til søs, miljøbeskyttelse og facilitering af maritim godstransport. Andre regler vedrører juridiske forhold vedrørende ansvar, erstatning og forsikringspligt ved forureningsskader som følge af olieudslip, vragfjernelse og en række andre områder.

IMO's regler gælder for alle skibe uanset flag. Det er vigtigt for Danmark, fordi det på den ene side sikrer et højt niveau for sikkerhed, miljø, søfartssociale forhold mv., og på den anden side garanterer, at dansk kvalitetsskibsfart kan konkurrere på lige vilkår, når alle følger de samme regler.

Det er for eksempel IMO's regler, der sikrer, at der er redningsbåde i tilstrækkeligt antal og af ordentlig kvalitet på passagerskibe overalt i verden. Det er også IMO's regler, der sikrer, at skibe ikke forurener havene med affald, spildevand og andre skadelige stoffer.

IMO's vigtigste reguleringsinstrumenter er de internationale konventioner (for eksempel SOLAS) og koder (for eksempel Polarkoden), som du kan læse mere om her.

Se liste over alle konventioner på IMO's hjemmeside

Danmark i IMO

IMO's regler har stor betydning for dansk skibsfart, og Søfartsstyrelsen og andre statslige institutioner lægger derfor mange kræfter i at fremme danske mærkesager i IMO. Det betyder blandt andet, at Søfartsstyrelsen deltager på alle møder i IMO – ofte med repræsentanter fra erhvervet og andre interessenter som medfølgende rådgivere.

De danske mærkesager omfatter blandt andet:

  • International indsats mod pirateri
  • Højt niveau af sejladssikkerhed i Arktis
  • Regulering der fremmer bæredygtig skibsfart
  • Reduktion af administrative byrder​​​​​​​​​​​