Maritim digitalisering


I disse år er der stort fokus på udviklingen af nye skibsteknologier, og ikke mindst på udnyttelsen af digitale muligheder. Der er fx store fremskridt inden for autonome teknologier til skibe, og samtidig arbejder Søfartsstyrelsen på at tydeliggøre, hvilke forhold myndighederne kan skabe for den fremtidige anvendelse af digitale løsninger inden for skibsfarten.