Rammevilkår


Skibsfart er i særlig grad et globaliseret erhverv, og internationalt konkurrencedygtige rammevilkår er afgørende for at sikre fortsat vækst i den danske handelsflåde.


Danske skibe sejler over hele verden, og danske rederier er i konkurrence med rederier fra alle dele af verden. Skibsfarten er i særlig grad et globaliseret erhverv, og internationalt konkurrencedygtige rammevilkår er afgørende for at sikre skibe under dansk flag og fortsat vækst i den danske handelsflåde.

Skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) har adgang til særlige økonomiske rammevilkår i form af DIS-ordningen og tonnageskatteordningen.

Derudover tilbyder Danmark en række generelle rammevilkår i form af blandt andet en serviceorienteret offentlig administration, adgang til kompetent arbejdskraft og et kvalitetsflag.