Vejledning om udførelse af radiosyn i mindre skibe

Formålet med denne vejledning er at hjælpe de autoriserede med at gennemføre radiosyn i henhold til deres autorisation.

Fremgangsmåde

Ved ethvert syn skal vedlagte checkskema "Radiosyn på mindre skibe" gennemgås og udfyldes.

Skal der afholdes et periodisk eftersyn på radio på et lastskib påtegnes sikkerhedscertifikatet for last, når checkskemaet er udfyldt og synet er gennemført med tilfredsstillende resultat. Dette noteres på checkskemaet.

Skal der afholdes et periodisk eftersyn på radio på et fiskeskib påtegnes overensstemmelsescertifikatet for fiskeskibe, når checkskemaet er udfyldt og synet er gennemført med tilfredsstillende resultat. Dette noteret på checkskemaet.

Skal der afholdes et førstesyn på radioanlæg i fiskefartøjer eller lastfartøjer med en længde under 15 meter og med et dimensionstal over 20, men under 100 indsendes et eksemplar af det udfyldte checkskema til Søfartsstyrelsen.

Et eksemplar af checkskemaet skal afleveres til skibet og indsættes i skibets "Bilagsmappe" og et eksemplar skal arkiveres i den autoriserede virksomhed. 

Certifikatet må kun påtegnes såfremt synet er afholdt med tilfredsstillende resultat.

Skemaet "Dokumentation for installation, afprøvning eller syn udført på vegne af Søfartsstyrelsen" udfyldes og indsættes i Bilagsmappen, en kopi opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år.

Måleudstyr, der bør være til rådighed under synet

 • Udstyr til måling af frekvens, spænding, strøm og modstand.
 • Udstyr til måling af effekt (udgang og reflekteret) i MF, HF, VHF og UHF områderne. 
 • Udstyr til måling af modulation i MF, HF, VHF og UHF områderne. 
 • Udstyr til måling af DSC (Digital Selective Calling) i MF, HF og VHF områderne. 
 • Udstyr til detektering af EPIRB signaler.
 • Udstyr til måling af batterier.
 • Udstyr til måling af NAVTEX modtager.
 • Udstyr til måling af AIS (kun ved syn af AIS).

Bilag

 • Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe
 • Overensstemmelsescertifikat for fiskeskibe
 • Checkskemaet Radiosyn på mindre skibe, samt evt. Årligt AIS syn
 • Dokumentation for installation, afprøvning eller syn udført på vegne af Søfartsstyrelsen

Kontakt

Sikre Skibe