Det Blå Danmark

Danmark er blandt verdens førende maritime nationer, og samlet set står danske maritime virksomheder for over en fjerdedel af Danmarks samlede eksport.

Danmark er blandt verdens førende maritime nationer, og Det Blå Danmark er en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner.

Der er omkring 63.000 personer direkte beskæftiget i Det Blå Danmark. Hertil er godt 35.000 personer indirekte beskæftiget i Det Blå Danmark, hvilket tilsammen svarer til 3,4 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark.

Danske maritime virksomheder eksporterede i 2021 for knap 365 mia. kr., hvormed den danske maritime industri og dansk skibsfart eksporterede for samlet set 29,7 pct. Medtages den indirekte eksport udgør andelen 32,9 procent.

Læs mere om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark i denne seneste rapport

Det Blå Danmark består af rederier og shippingvirksomheder og en lang række virksomheder, hvis aktiviteter er udsprunget af international og dansk skibsfart. Det er for eksempel skibsmæglere, havne og logistikvirksomheder. Værfter og industri- og servicevirksomheder, som leverer udstyr, komponenter og service til skibe, er ligeledes en del af Det Blå Danmark.

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik

Skibe, eksport og tonnage

  • Ca. 730 skibe er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.
  • Den maritime klynge står for ca. en fjerdedel af den danske eksport.
  • Danske rederier og shippingvirksomheder er blandt verdens største operatører af tonnage.