Nyt om regler


Illustrativt billede

Søfartsstyrelsen har ansvaret for love og bekendtgørelser om søsikkerhed, tekniske forskrifter, maritim arbejds- og socialret (søfartssociale forhold) samt skibsregistrering.

Nedenfor kan du læse mere om de seneste regler på Søfartsstyrelsens område.

Du kan finde alle regler på Søfartsstyrelsens område i Retsinformation på www.retsinformation.dk.

Læs om relevante regelforberedende tiltag på det tekniske område, herunder om møder i IMO's komitéer og underkomitéerAbonnér på RSS-feed

Reference
Indhold

​​Bekendtgørelse nr. 1124 af 9. oktober 2017 om ændring af bekendtgørelse om skibsregistrering

10-10-201713-11-2017

Ændringen omhandler muligheden for også at indlevere og sende dokumenter til Skibsregistret på Søfartsstyrelsens domicil i Korsør

Bekendtgørelse nr. 862 af 22. juni 2017 om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i fiskeskibe

30-06-201701-07-2017

​Som led i omstrukturering af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A vedrørende arbejdsmiljø udarbejdes en ny bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe.

Bekendtgørelse nr. 863 af 22. juni 2017 om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i handelsskibe

30-06-201701-07-2017

​Som led i omstrukturering af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A vedrørende arbejdsmiljø udarbejdes en ny bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe.

Bekendtgørelse nr. 810 af 20. juni 2017 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe

24-06-201701-07-2017

​-

Bekendtgørelse nr. 795 af 22. juni 2017 om uddannelse i arbejdsmiljø for medlemmer af sikkerhedsorganisationen i handelsskibe og om uddannelse til arbejdsmiljøunderviser

23-06-201701-07-2017

​Området for sikkerhedsarbejde i skibe revideres og samtidig gøres det muligt at udbyde arbejdsmiljøuddannelsen for handelsskibe som et e-learning program.

Bekendtgørelse nr. 752 af 15. juni 2017 om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler

17-06-201701-07-2017

Søfartsstyrelsen udsteder bekendtgørelse om krav til ballastvandplaner og -journaler m.v. for skibe, der sejler med ballastvand

Bekendtgørelse nr. 722 af 8. juni 2017 om minimumsbeskyttelse af visse kategorier af personer

10-06-201701-07-2017
Efter ikrafttrædelsen af den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold (MLC) i august 2013 er der opstået spørgsmål om, hvilke kategorier af personer der er omfattet af begrebet søfarende. Bekendtgørelsen afklarer, hvilke regler der gælder for de personer, der ikke er søfarende og tydeliggør, hvem der kan betragtes som søfarende.

Bekendtgørelse nr. 578 af 30. maj 2017 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

01-06-201701-07-2017

​Med bekendtgørelsen ophæves danske særkrav om en bilagsmappe i skibe til opbevaring af synsrapporter.

Bekendtgørelse nr. 579 af 30. maj 2017 om ændring af bekendtgørelse om skibs- og radiodagbøger

01-06-201701-07-2017

​Med bekendtgørelsen ophæves danske særkrav om en bilagsmappe i skibe til opbevaring af synsrapporter

Bekendtgørelse nr. 580 af 30. maj 2017 om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.

01-06-201701-07-2017

​Med bekendtgørelsen ophæves danske særkrav om en bilagsmappe i skibe til opbevaring af synsrapporter

1 - 10Næste

 Kontakt

Maritim regulering og jura
Helle Düring, Kontorfuldmægtig
+45 72 19 61 79