Rettigheder for passagerer


Billede af krydstogtskib
​Som passager på sørejser har du rettigheder i medfør af EU-forordning nr. 1177/2010. Passagerer med funktionsnedsættelse har derudover en række supplerende rettigheder.


EU-forordning nr. 1177/2010


Passagerrettighedsforordningen - 2017-rapport - 01.06.2017​​​

Læs mere om passagerrettighederne.

Download app om passagerrettigheder.


Hvis du vil klage

Hvis du mener, at dine passagerrettigheder ikke er blevet imødekommet, kan du klage. Du skal først klage skriftligt til det rederi, der stod for transporten, eller til terminaloperatøren, hvis din klage vedrører havneterminalen.

Hvis du ikke får svar fra rederiet eller terminaloperatøren inden for to måneder, eller hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du vælge at gå videre med sagen.

Læs mere information i vejledningen vedrørende klage.

Søfartsstyrelsens afgørelser

Klageskemaer

Klage over generelle passagerrettigheder

Klage over særlige passagerrettigheder for personer med funktionsnedsættelse


Klage over rejser fra et andet EU-land til Danmark

Vær opmærksom på, at hvis du vil klage over en rejse fra et andet EU-land til Danmark, skal du sende din klage til myndigheden i det EU-land, som du rejste fra.

Se liste over andre EU-landes klageorganer.

 Kontakt

 
 
72 19 60 00