Dispensation for medicin - godkendte alternativer version 1.1.0

01-10-2020

Liste over godkendte alternativer er blevet opdateret

Se listen over godkendte alternativer 

Søfartsstyrelsen og Radio Medical har udarbejdet en liste over godkendte alternativer, som kan benyttes, når det ikke er muligt at købe de korrekte lægemidler. Listen ligger til download i excel-format.

Hvis det er muligt at indkøbe lægemiddelstoffer fra listen over godkendte alternativer med den korrekte koncentration, indgiftsmåde og label, er det ikke nødvendigt at ansøge om dispensation ved Søfartsstyrelsen.

Labels og brugervejledninger forefindes i listen.

Kan der hverken skaffes lægemidler som i medicinkisten eller fra alternativlisten, skal der rettes henvendelse til Center for det Maritime Sundhedsvæsen (CMS).

Ved yderligere tvivlsspørgsmål kontakt CMS.