Medicinkister tilpasset COVID-19

21-01-2021

Skibenes medicinkister skal være tidssvarende og understøtte sygdomsbehandlingen om bord. Derfor har Søfartsstyrelsen, efter samråd med erhvervet og sundhedsmyndigheder, udgivet et tillæg til eksisterende medicinkister A og B.

Tillægget indeholder andet medicin og medicinsk udstyr, som kan understøtte særlige udfordringer for sygdomsbehandlingen under coronapandemien. Skibe med fart i områder hvor sygdomsbehandling og assistance fra land kan give udfordringer, opfordres til at benytte sig af mulighederne i tillægget. Tillægsmedicinen kan mængdemæssigt frit suppleres efter behov.

Tillægget er udgivet i de kendte formater. I Excel-udgaven er tillægget lagt ind som to røde faneblade. Brugervejledninger og labels er lagt ind på de respektive faneblade for brugervejledning og label.

I PDF-udgaven er tillægget lagt på dokumentets sidste sider, hvor også brugervejledninger og labels ligger.

Ordningen med mulighed for at medtage beholdning af ekstra medicin og medicinsk udstyr gælder foreløbigt til den 31.12.2021. Der vil i samarbejde med erhvervet herefter revurderes fortsat behov.

De gældende fortegnelser over medicinkister

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte cms@dma.dk

Kontakt

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
Vestervejen 1 - 6720 Nordby, Fanø
Sikre skibe