Skibssikkerhed


Skibssikkerhed omfatter sikkerheden om bord herunder sikkerheden for besætningsmedlemmerne. Skibssikkerhed er et af Søfartsstyrelsens overordnede fokusområder, og vi har særligt fokus på maritim arbejdsmiljøregulering.

Søfartsstyrelsen og de øvrige maritime institutioner rundt omkring i verden har et øget fokus på de globale udfordringer ved pirateri. Derfor er det helt centralt med en koordineret indsats, og den indsats foregår i tæt samarbejde med Forsvaret.

På siderne herunder kan du læse mere om indsatsen mod pirateri. Du kan dykke ned i forholdene omkring transport at farligt gods, og du kan orientere dig om, hvilke indsatser der bliver lagt for dagen, når det kommer til arbejdsmiljø om bord på skibene. ​