Verificér STCW-bevis


For at sikre bevisets gyldighed er det nu muligt at verificere beviset online.
 
Du skal blot indtaste bevisets STCW-certifikatnummer.
 
Bemærk, at for nuværende kan der kun søges på sønæringsbeviser.
 
Der skelnes mellem store og små bogstaver.

 Slå STCW-certifikat op

Check