Verificér STCW-bevis


Det er her muligt at verificere STCW-beviser udstedt af Søfartsstyrelsen.
 
Du skal blot indtaste bevisets STCW-certifikatnummer.

Skulle der være spørgsmål til verificering af beviser, er du altid velkommen til at kontakte os.

 Slå STCW-certifikat op

Check

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Beviser
+45 72 19 60 15