Generhvervelse af bevis

Hvis du som søfarende skal generhverve dit sønæringsbevis eller kvalifikationsbevis til tankskibe, finder du vejledning her.

Opfylder du ikke kravene til at forny, eller er dit bevis udløbet, vil det være nødvendigt at generhverve, hvis du ønsker dit bevis igen.

​Hvordan forløber en generhvervelse?

  1. ​​Du ansøger om det bevis, der ønskes generhvervet
  2. Søfartsstyrelsen behandler ansøgningen. I den forbindelse vil vi rette henvendelse til dig, for at indhente yderligere oplysninger, hvis dette er nødvendigt
  3. Søfartsstyrelsen træffer afgørelse i sagen og fremsender de samlede krav, der skal opfyldes, før der kan udstedes bevis
  4. Sagen lukkes og gebyret refunderes.

Læs vejledningen om generhvervelse af bevis

Når du har læst vejledningen kan du gå til vores selvbetjening for søfarende og ansøge om beviset, så din generhvervelse kan starte.

Søg om generhvervelse af bevis

Skulle du have spørgsmål vedrørende generhvervelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Beviser
Søfarende og certifikater