Hvad betyder Brexit for skibsfarten og for den søfarende?


Når Storbritannien udtræder af EU, vil der stadig være uafklarede spørgsmål om, hvad Brexit betyder i praksis. Søfartsstyrelsen opdaterer derfor løbende sin hjemmeside om konsekvenserne af Brexit på det maritime område.

Du kan også med fordel orientere dig på regeringens Brexit-hjemmeside samt på Brexit-tjeklisten.