Drone skal sniffe efter svovl i danske farvande

12-04-2019

Danmark skal teste drone fra EU i kampen mod svovlforurening fra skibe.

​I tre måneder skal en drone patruljere over Storebælt. Dronen er udlånt af EMSA, EU’s sikkerhedsagentur for søfart og skal bruges som et middel i kampen mod udledning af svovl fra skibe. På dronen er der monteret en såkaldt ”snifferboks”, som gør, at den kan måle skibes udledning af svovl.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

"Snifferdronen er et godt eksempel på, hvordan ny teknologi kan hjælpe myndighederne. Det virker som en god og effektiv måde at bekæmpe luftforurening."

På dronen er der monteret en såkaldt ”snifferboks”, som gør, at den kan måle skibes udledning af svovl. Dronen flyver ind i røggassen fra skibets udstødning, hvor den hurtigt kan sniffe sig frem til mængden af svovl i brændstoffet. Disse data bliver med det samme tilgængelige på land, så myndighederne kan følge op, hvis et skib ikke overholder kravene til svovlindholdet i brændstoffet. Teknologien er udviklet i Danmark.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen:

"Siden 2015, hvor de skærpede svovlregler trådte i kraft, har vi halveret indholdet af svovl i luften over Danmark til gavn for både miljø og sundhed. Nu har vi et nyt redskab til at overvåge om skibe udleder for meget svovl, hvilket er vigtigt for konkurrencesituationen for de mange lovlydige danske rederier."

Langt de fleste skibe og rederier overholder svovlgrænserne, men enkelte vælger et billigt brændstof med højt svovlindhold, som belaster miljøet langt mere end brændstof med lavt svovl indhold.