Vandscooterbevis er et krav

24-04-2019

Du skal have vandscooterbevis, for at sejle med en vandscooter eller lignende fartøjer. Vandscooterbevis er et krav, uanset om du ejer eller lejer fartøjet.

Hvis du skal på vandet med en vandscooter, så husk at du skal have et vandscooterbevis.

Du får vandscooterbeviset ved at bestå en prøve. Ved prøven skal du blandt andet vise kendskab til søvejsreglerne, og demonstrere sikker adfærd ved sejlads ved forskellige hastigheder, herunder styring og manøvrering under acceleration. Samtidig skal du vise hensyn til omgivelserne.

Alle skal have vandscooterbevis

Du kan læse mere om, hvordan man opnår vandscooterbevis på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Kravet om vandscooterbeviset blev indført i 2018, og i den forbindelse blev der lavet en overgangsordning for dem, som var kvalificeret til at føre en vandscooter efter de daværende regler. Ordningen udløber i 2019, og derfor skal alle, der fortsat ønsker at sejle med vandscootere eller lignende fartøjer, have erhvervet sig et vandscooterbevis i år.

Du kan læse mere om overgangsbestemmelserne i ovenstående link.

Syv ting, du skal huske som fører

  • Du skal medbringe dit vandscooterbevis (som fører af vandscooter)
  • Sejl ikke nærmere kysten end 300 meter
  • Max 0,5 promille i blodet
  • Der skal være rednings- eller svømmevest til alle
  • Søvejsreglerne gælder også for vandscootere
  • Overhold lokale sejladsbestemmelser
  • Du skal medbringe dokumentation for, at forsikringsforholdene er i orden.

Læs mere om reglerne på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Søfartsstyrelsen