Det bliver lettere at være søfarende med nye regler for sundhedsbeviser

26-08-2019

Er du søfarende på et dansk skib, skal dit sundhedsbevis ikke længere være dansk. Det skal i stedet følge de internationale regler.

Kravet om et dansk sundhedsbevis for at gøre tjeneste på danske skibe bliver fjernet 1. september 2019. Det sker i forbindelse med, at Søfartsstyrelsen ændrer ordningen om lægeundersøgelser af søfarende og fiskere.

Rasmus Høy Thomsen, Kontorchef:

”Ændringen fjerner en administrativ byrde og gør det dermed nemmere at være søfarende på danske skibe.”

De søfarende kan fremover bruge sundhedsbeviser udstedt af en godkendt søfartslæge fra deres hjemland.

Det betyder specifikt, at:

  • Der ikke længere er krav om, at søfarende gennemgår en dansk lægeundersøgelse eller besidder et dansk sundhedsbevis.
  • De søfarende skal være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis udstedt på baggrund af en lægeundersøgelse foretaget i et land, der har implementeret STCW og MLC.
  • Der ikke længere er krav om, at skibsfører eller rederiet tilsender helbredsoplysninger for de søfarende til Søfartsstyrelsen efter lægebesøg i udlandet.
  • Den søfarende forsat skal kunne fremvise gyldigt sundhedsbevis på et hvert tidspunkt i forbindelse med sin tjeneste. Det påhviler skibsføreren og rederiet at sikre sig, at et sundhedsbevis lever op til kravene.

Kontakt

Søfartsstyrelsen