Nye teknologier testes i søfarten

20-12-2019

Flere benytter sig allerede af de gode muligheder for at teste nye maritime teknologier, som kan fremme sikkerhed, miljø og vækst.

​I de danske farvande foregår der i øjeblikket en række spændende testaktiviteter med nye maritime teknologier med særligt fokus på automatisering. Søfartsstyrelsen har i alle tilfælde været i dialog med operatørerne og bl.a. udpeget særlige testområder eller givet tilladelse til sejladsen.

Eksempler på test i danske farvande:

  • Test af autonomt passagerfartøj i Limfjorden (Center for Logistik og Samarbejde i Aalborg)
  • Test af autonom sejlende drone i Svendborg Havn til bl.a. søopmåling (DanaDynamic)
  • Test af fjernstyret slæbebåd i København Havn (SVITZER HERMOD)
  • Test af fjernstyret arbejdsfartøj bl.a. i farvandet syd for Fyn (TUCO Yards, Faaborg, og det amerikanske firma Sea Machines)
  • Forsøg med landbaseret lodsning vha. droneteknologi i Nyborg Fjord (DanPilot)

Muligheder for at teste ny teknologi i danske farvande

Før du kan kaste dig ud i test af nye teknologier i de danske farvande, skal Søfartsstyrelsen kontaktes. Testområde og testomfang afhænger nemlig af den enkelte testaktivitet, og en række sikkerhedsvurderinger skal udarbejdes i dialog med Søfartsstyrelsen.

Du kan læse meget mere om testaktiviteter og muligheden for at teste nye teknologier på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Søfartsstyrelsen