Afmærkningens Dag markeres ved Nakkehoved Fyr

26-06-2019

Nakkehoved Fyr er et godt eksempel på, at et navigationshjælpemiddel fra 1772 stadig kan anvendes til at sikre sejladsen. Hør om farvandsafmærkning i et historisk og fremtidigt perspektiv, når Afmærkningens Dag afholdes for første gang.

Søfartsstyrelsen markerer denne dag på Nakkehoved Fyr i samarbejde med Museum Nordsjælland.

Søfartsstyrelsen vil sammen med mange andre søfartsadministrationer rundt omkring i verden fejre den internationale dag for farvandsafmærkningen (World Aids to Navigation Day). Den internationale sammenslutning af myndigheder på afmærkningsområdet (IALA) vil med Afmærkningens Dag under temaet ” Succesfull Voyages, Sustainable Planet” skabe opmærksom om arbejdet med udvikling af afmærkning og ikke mindst fortælle om vigtigheden af, hvorfor vi benytter fyr, bøjer mv. for at guide vores skibe sikkert gennem de danske farvande.

Søfartsstyrelsen markerer Afmærkningens Dag på Nakkehoved Fyr i samarbejde med Museum Nordsjælland fra kl. 14:00 til 16:00 den 1. juli 2019. Alle interesserede er velkomne til en hyggelig dag ved fyret, hvor Søfartsstyrelsen og fyrmuseet vil fortælle om farvandsafmærkning i et historisk og fremtidigt perspektiv.

Fakta om Afmærkningens Dag

  • Afmærkningens døgn i Danmark: Nakkehoved Fyr, 1. juli 14.00-16.00
  • Afmærkningens Dag er indført af den internationale sammenslutning af myndigheder på afmærkningsområdet (IALA).
  • Afmærkningens Dag 1. juli 2019 har temaet ”Marine Aids to Navigation – Succesfull Yoyages, Sustainable Planet”.
  • Det er første gang nogensinde at Afmærkningens Dag markeres.
  • Formålet er at gøre opmærksom på den maritime afmærknings betydning i forhold til sejladssikkerhed og beskyttelse af havmiljøet.
  • Læs mere på om konceptet på IALA’s hjemmeside

World Marine Aids to Navigation Day vil være en årlig tilbagevendende begivenhed den 1. juli.

Fakta om Nakkehoved Fyr

Nakkehoved fyr blev tændt første gang den 1. april 1772 og bestod oprindeligt af to tårne, som begge var indrettede som åbne kulfyr. Fyrene blev benævnt Nakkehoved Vestre Fyr og Nakkehoved Østre Fyr.

Årsagen til oprettelse af to fyrtårne var, at det skulle være muligt at kende forskel på fyret på Kullen og fyret på nordkysten af Sjælland. I nyere tid ville man have valgt to forskellige fyrkarakterer, men det var ikke muligt på den tid med et fast brændende kulfyr.

Fyret er løbende blevet moderniseret med tidssvarende teknik, men det egentlige store tekniske gennembrud i nyere tid kom med udfasning af kviksølvssystemet og indfasning af LED lyskilde i hhv. 2013 og 2017.

Det roterende linseapparat fra 1898 indeholdt ca. 14 liter rent kviksølv og var som sådan miljømæssig uhensigtsmæssig i anvendelse. Derfor blev det besluttet, at fjerne kviksølvet og ombygge det eksisterende linseapparat til et system med et mekanisk leje. På den måde var det muligt at tilgodese miljøet, fredningsbestemmelserne, anvende det eksisterende linseapparat samt bibeholde det ’fejende’ fyrlys. Dette er et godt eksempel på, at anvende det eksisterende materiel, der opgraderes med nutidig miljøvenlig teknologi.

I dag er alle Søfartsstyrelsens fyr kviksølvsfrie, og den dansk udviklede model har medført, at alle kviksølvsfyr i Norge og til dels i Sverige er ombygget efter det danske koncept.

Med den eksisterende LED-lyskilde og den eksisterende linse har fyret i dag en effektiv lysstyrke på 408.000 Candela svarende til en rækkevidde på 23 sømil eller 42,6 km.

Kontakt

Søfartsstyrelsen