Fremtidens søfarende har sine beviser på en smartphone

06-05-2019

Med Søfartsstyrelsens nye koncept bliver beviser til søfarende digitale. Samtidig lancerer styrelsen et Pilotprojekt i denne måned, som skal bevise, at digitale beviser er enklere, hurtigere og sikrere for søfarende, rederier og myndigheder.

Én app til at opbevare sine beviser og til registrering af fartstid m.m. lyder næsten for godt til at være sandt, hvis man er vant til de mange papirer, som skal bruges til dokumentation for søfarende i dag. Men den er god nok. Søfartsstyrelsen har allerede færdigudviklet denne app, som lanceres senere i år. Appen er en del af styrelsens koncept for fremtidens digitale beviser for de søfarende.

Jakob Ejlers, vicedirektør i Søfartsstyrelsen:

'Med digitale beviser vil den søfarende ikke længere have behov for at medbringe fysiske dokumenter. Men i stedet skal man kunne tilgå beviserne på en ny måde. Derfor har vi igangsat projekt Digitale Beviser, hvor den søfarende kan tilgå alt via en app på sin mobile enhed. Projektet skal samtidig levere løsninger til brug for skibene, rederierne og andre myndigheder, så vi sikrer effektivisering for hele erhvervet gennem digitalisering.'

Første gang de digitale beviser bliver brugt ’i virkeligheden’, bliver sidst i maj 2019, hvor et handelsskib sejler fra Danmark mod Fjernøsten med en besætning udstyret med digitale beviser.

Konceptet

  • Den søfarende kan registrere, se og dele alle sine data via appen
  • Kaptajnen og rederiet har adgang til besætningens beviser. Herved kan man nemt og hurtigt sikre sig, at besætningen har de korrekte beviser
  • Data om beviser skal desuden kunne gøres tilgængelige for myndigheder forud for havneanløb, hvilket har et stort potentiale for at effektivisere havnestatskontroller og andre procedurer ved havneanløb.

Kontakt

Søfartsstyrelsen

Fakta

  • App’en forventes lanceret ultimo 2019
  • Pilotprojekt begynder i maj 2019