International opgørelse over flagstaters status

20-03-2019

International Chamber of Shipping (ICS) har offentliggjort sin seneste opdatering af flagstaternes status. Danmark som flagstat klarer sig her godt på alle parametre.

​Den årlige opdatering fra ICS viser, hvordan de enkelte flagstater præsterer i forhold til implementering og efterlevelse af internationale regler for skibsfart.

I den årlige opdatering har Danmark fået et såkaldt grønt flag hele vejen rundt. Det betyder bl.a., at skibe på dansk flag præsterer positivt inden for havnestatskontrol, hvilket siger noget om skibenes kvalitet samt efterlevelsen af regler og krav.

Se mere på International Chamber of Shipping’s hjemmeside

Kontakt

Søfartsstyrelsen