Danmark genvalgt til IMO's råd

29-11-2019

Danmark genvalgt til IMO Council.

Med opbakning fra en stor del af medlemslandene lykkedes det Danmark igen at sikre sin plads i Rådet (Council) for FN’s søfartsorganisation (IMO). Et kampvalg fandt således sted i dag den 29. november 2019 ifm. IMO’s generalforsamling. Danmark kan nu fortsætte i Rådet frem til 2021.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:


”Det glæder mig, at vi er blevet genvalgt til at være medlem af IMO’s Råd med stor opbakning. Det er en stor anerkendelse af vores indsats i IMO. Som en af verdens største søfartsnationer er det vigtigt for os at være repræsenteret på det allerhøjeste niveau i organisationen, så vi kan sikre, at IMO forbliver det globale omdrejningspunkt for udviklingen af skibsfarten i disse afgørende år for sektoren.”

Kvalitetsskibsfart og klima

I Rådet vil Danmark fortsætte sin indsats for danske mærkesager.

”Vi vil bl.a. bruge pladsen i Rådet til at sikre kvalitetsskibsfart på globalt plan samt bidrage til at den globale skibsfart leverer på klimadagsorden,” fortæller Andreas Nordseth.

Der var 45 kandidater til i alt 40 pladser i Rådet. Danmark stillede op i gruppe C, hvor 20 ud af 24 kandidater blev valgt.

Fakta

IMO er FN’s specialiserede organisation for søfart, som har til opgave at sætte globale standarder for skibes sikkerhed og miljøbeskyttelse af verdenshavene. IMO har 174 medlemslande.

Heraf sidder 40 lande i IMO’s Råd, der kan betegnes som organisationens bestyrelse. Rådet er bl.a. ansvarlig for organisationens strategi og budget.

Valg til Rådet afholdes hvert andet år under IMO’s generalforsamling. Danmark blev valgt ind i Rådet første gang i 2001 og har siddet der uafbrudt siden.

Kontakt

Søfartsstyrelsen