Danmark udviser grønt lederskab i IMO

15-11-2019

Danmark er sammen med Frankrig og Kina blevet bedt om at stå i spidsen for at udvikle IMO-tiltag, der sikrer, at skibe fra 2023 sejler mere energieffektivt.

Danmark har i denne uge sammen med andre lande arbejdet aktivt for at fremme klimadagsordenen i IMO (FN’s søfartsorganisation) med fokus på effektiv regulering, der både bidrager til konkrete reduktioner af sektorens drivhusgasudledninger og incitamenter for grøn innovation.

Således har en dedikeret klimaarbejdsgruppe været samlet i denne uge i IMO’s hovedkvarter i London, hvilket bl.a. er resulteret i, at Danmark sammen med Frankrig og Kina er blevet bedt om at stå i spidsen for at udvikle et tiltag, der skal sikre, at skibe fra 2023 skal sejle mere energieffektivt.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:

”Dette tiltag vil være et væsentligt middel til sikre, at IMO leverer på strategien fra 2018. Danmark vil fortsætte med at arbejde for at sætte obligatoriske reduktionsmål fra 2023 og frem, men lade de konkrete løsninger være op til skibet. Ved at gøre det, skaber vi også incitamenter til grøn innovation i erhvervet”.

Næste møde i IMO’s klimaarbejdsgruppe afholdes i slutningen af marts 2020, hvortil Danmark, Frankrig og Kina vil fremlægge et konkret forslag.

IMO besluttede bl.a. i 2018 at

  • reducere udledningen af CO2 relativt til transporten (karbonintensiteten) med mindst 40% i 2030 i forhold til 2008
  • reducere skibsfartens samlede udledninger af drivhusgasser med mindst 50% i 2050 i forhold til 2008

Du kan læse mere om de internationale drøftelser om skibsfartens drivhusgasreduktioner på IMO’s hjemmeside

Kontakt

Søfartsstyrelsen