Hop med på EU-finansieringsvognen: Sidste mulighed for finansiering i indeværende periode

11-11-2019

EU-budgettet for strukturfondsmidler er trådt ind i sidste fase af den indeværende budgetperiode, men der er stadig enkelte muligheder for finansiering til maritime projekter.

Interreg Baltic Sea Region Programme har nu åbnet op for ansøgninger frem til d. 9. december 2019. Virksomheder og organisationer har mulighed for at søge startkapital til projekter, der kan bidrage til at indfri ambitionerne i EU's makroregionale strategi for Østersøen. Der kan søges op til 50.000 euro.

Foruden startkapitalen har virksomheder, som har gennemført et Interreg-projekt, mulighed for at søge finansiering til at fortsætte projektet. Her får projekterne mulighed for at forbedre og nå i mål med deres aktiviteter.

Horizon 2020, EU's største forskningsprogram, har også åbent for ansøgninger frem mod foråret 2020. Under temaet ”Smart, Green and Integrated Transport Challenge” er der flere muligheder for maritime virksomheder til at byde ind med løsninger på nogle af de mest komplekse problemstillinger i branchen. 

Læs mere om mulighederne her.

Flere virksomheder og organisationer har været, og er fortsat, partnere i EU-finansierede projekter. Foruden ekstern finansiering til innovative ideer, giver EU-finansierede projekter stærke netværk og bidrager til at finde løsninger på tidens mest presserende problemstillinger.

Søfartsstyrelsen har fået produceret en kort film, der netop opsummerer disse fordele.

Kontakt

Søfartsstyrelsen