Cybersikkerheden styrkes gennem samarbejde

04-10-2019

Høj cybersikkerhed for skibe og havne er med til at sikre den globale samhandel.

Skibsfarten er i sin natur global. Cybersikkerhed i den maritime sektor kan derfor ikke inddeles efter land eller funktion. Samarbejde på tværs af landegrænser er væsentligt for at skabe større sikkerhed på verdens skibe i både dansk og internationalt farvand.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:

”Den øgede digitalisering medfører væsentlige nye sikkerhedsudfordringer. Cybertruslen kender ingen grænser, og derfor skal vil samarbejde om maritim cybersikkerhed for at sikre skibsfarten både til søs og i havn.”

Læs her den officielle fælleserklæring fra USA, Holland og Danmark

Konference i Danmark i 2020

USA, Holland og Danmark er i disse dage værter for en maritim cybersikkerhedskonference i Haag, Holland.

Foruden delegationer fra værtslandene deltog også repræsentanter fra Frankrig, Tyskland og Storbritannien i konferencen.

Konceptet gentages allerede i 2020, hvor Søfartsstyrelsen vil være vært for den maritime cybersikkerhedskonference i Danmark.

Kontakt

Søfartsstyrelsen