OPDATERET: Bedre arbejdsforhold for fiskere

15-12-2020

Danmark har ratificeret ILO’s konvention nr. 188, der drejer sig om arbejdsforhold i fiskeriet. Vær opmærksom på, om dit skib skal certificeres.

TILFØJELSE: Den kommende høring om bekendtgørelser til gennemførelse af konventionen fremgik ikke af den tidligere udsendte nyhed. Det er tilføjet i nedenstående version - vi beklager.

Alle fiskeskibe er omfattet af konventionen, der træder i kraft i Danmark den 3. februar 2021. Konventionen skaber minimumsstandarder for arbejdsforholdene i fiskerisektoren og er med til at ensarte konkurrencevilkårene internationalt. Ikke kun danske skibe, men også skibe fra andre lande skal leve op til konventionens krav.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”I Danmark er danske fiskere i forvejen godt med, når det gælder arbejdsvilkår. Men det er fortsat noget, vi skal have fokus på og blive endnu bedre til. Derfor arbejder vi også internationalt på dette, så man, uanset hvad passet og lokalitets-radaren siger, har de bedst mulige arbejdsvilkår.”

De dansker regler lever i vid udstrækning allerede op til kravene. Dog medfører konventionen enkelte justeringer, herunder at en række fiskeskibe skal certificeres i henhold til konventionen.

Udkast til bekendtgørelser til gennemførelse af konventionen vil nu blive sendt i høring med henblik på, at de kan træde i kraft den 3. februar 2021, når konventionen skal gennemføres i dansk ret.

Skal dit skib certificeres?

Dit skib skal certificeres, hvis:
- det er på havet i mere end tre dage og har en længde på over 24 m, eller
- det er på havet i mere end tre dage og sejler længere end 200 sømil fra den danske kystlinje. Dette gælder også, selvom dit skib er mindre end 24 m.

Hvis dit skib i dag er omfattet af ovenstående kriterier, men en certificering i henhold til ILO 188 ikke ønskes, vil skibets fartstilladelse blive påført en begrænsning.

Syn og certificering i henhold til ILO 188 vil indgå i skibets periodiske syn efter 3. februar 2021.

Overgangsperioden

Idet tilsyn med konventionens områder allerede indgår bredt i Søfartsstyrelsens periodiske syn af fiskeskibe, vil det første certifikat blive udstedt på baggrund af det senest afholdte syn. Certifikatet vil være gyldigt indtil førstkommende fornyelsessyn, og herefter vil det følge skibets eksisterende synstermin.

For at få udstedt certifikatet skal du henvende dig til Søfartsstyrelsen, ved at sende en mail til cfs@dma.dk med skibets navn og kendingsbogstaver samt oplysning om, at skibet skal have et certifikat vedr. fiskeres arbejdsforhold.

Der tages den almindelige gældende timetakst for sagsbehandlingstid forbundet med udstedelse af certifikatet.

Kontakt

Søfartsstyrelsen