En grønnere og elektrisk fremtid for Østersøen

18-12-2020

Torsdag d. 3 december afholdte Søfartsstyrelsen sammen med Miljøministeriet og Østersørådet en større digital konference om landstrøm i Østersøen.

Den digitale konference samlede over 100 deltagere og talere fra hele Østersøregionen for at drøfte øget brug af landstrøm til at fremme en grønnere skibsfart og cruiseindustri i regionen.

Konferencen bød bl.a. på et oplæg fra Miljøminister Lea Wermelin om mulighederne for en grøn genstart af Østersøregionen post covid-19, eksempler på brug af landstrøm fra førende cruiserederier, samt de eksisterende finansieringsmuligheder, der skal fremme investering i landstrøm på tværs af regionen.

Konferencen konkluderede bl.a., at:

  • Landstrøm er en god forretning for havne og rederier.
  • Landstrøm mangler fortsat skala i Østersøregionen for at leve op til sit potentiale.
  • Finansiering til nye anlæg er mulig gennem EU.
  • Havne spiller en afgørende rolle ift. at gøre Østersøregionen til en førende region for bæredygtige og grønne løsninger.
  • Den politiske vilje til at skabe en bæredygtig forretningsmodel for maritim transport i regionen er til stede.

Konferencen blev afholdt af Søfartsstyrelsen, der indtil sommeren 2020 havde formandskab for ekspertgruppen for bæredygtig maritim økonomi under Østersørådet og vores arbejde med Ren Skibsfart under EU's Østersøstrategi, samt Miljøministeriet og sekretariatet for Østersørådet.

Du kan læse en kort opsummering af konferencens hovedpointer her, samt et længere baggrundsnotat med pointer fra de enkelte talere her.

Konferencen blev optaget og er tilgængelig her.

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik