Grønne maritime bevillinger styrker genstart af det blå Danmark

22-12-2020

Maritim innovation skal sænke søfartens klimaaftryk og skabe vækst og arbejdspladser i den maritime sektor.

I forbindelse med Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprograms (EUDP) bevillingsrunde er der givet tilskud til 34 udviklings- og demonstrationsprojekter. Ni af disse projekter – svarende til 50 mio. kr. – er relateret til klima- og energiprojekter i søfarten.

Det store fokus på maritime klima- og energiprojekter skyldes bl.a., at der i efteråret blev vedtaget en pakke for genstart af eksporterhvervene. Genstartspakken indeholdt efter ønske fra det blå genstartsteam en grøn særpulje til maritime løsninger i regi af EUDP.

Du kan læse mere om de maritime projekter i EUDP's pressemeddelelse her

I starten af det nye år vil det igen være muligt at søge om støtte. Næste frist for ansøgninger er den 5. marts 2021 hos EUDP.

Kontakt

Søfartsstyrelsen