Afmærkninger i havet giver sikkerhed for skibstrafikken

01-07-2020

Flydende, faste og virtuelle. Afmærkninger i havet ses i mange afskygninger. IALA har afsat dagen i dag som Afmærkningens Dag.

Afmærkninger kan både være flydende afmærkninger i havet og faste i form af fyr langs kyster og på øer. Men også virtuelle.

Se liste over typer af afmærkninger i danske farvande

Læs mere om afmærkningers betydning for sikkerheden til søs på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Nye rutesystemer træder i kraft på Afmærkningens Dag

Søfartsstyrelsens inspektionsskib POUL LØWENØRN har en stor rolle i Søfartsstyrelsens arbejde med de flydende afmærkninger i de danske farvande.

I forbindelse med de nye rutesystemer i Kattegat og Skagerrak, som træder i kraft i dag, har Søfartsstyrelsen gennemgået 72 sømærker i området. Det har medført 26 ændringer i afmærkningen på både dansk og svensk side.

Der afmærkes fortsat med de store fyr langs kysterne og med lystønder, der markerer farlige grunde og vigtige dreje-punkter langs ruterne.

Desuden etableres fire virtuelle afmærkninger, der ikke findes fysisk i vandet, men kun er synlige på skibenes navigationsudstyr. Den virtuelle afmærkning skal som udgangspunkt fungere som supplement til den fysiske afmærkning, og dens primære funktion er at oplyse om, at her er de nye ruter.

Den 1. juli 2020 markeres Afmærkningens Dag for anden gang, efter den blev indført af IALA i 2019, for at fremme IALA’s arbejde og fremme viden om moderne teknologi, herunder virtuelle bøjer.

Dagen markeres af Søfartsstyrelsen og mange andre medlemmer af IALA under navnet World Marine Aids to Navigation Day.

Fakta om IALA

IALA, International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authority, har til formål at forbedre og harmonisere afmærkningssystemer, der understøtter sikker sejlads globalt, herunder eksempelvis fysisk afmærkning som fyr og bøjer, men også inden for områder som radionavigation og e-Navigation.

e-Navigation handler om at udnytte moderne teknologiløsninger til at fremme maritim informationsdeling til gavn for sejladssikkerhed og effektivitet. Målet er at skabe digitale løsninger, der gør det muligt at samle, optimere og sortere i informationen til navigatøren samt udveksle information effektivt mellem skib og landstationer som VTS (Vessel Traffic Service).

Iala

Fakta om afmærkningen i området for de nye rutesystemer

Information om de ruter og afmærkningsændringer 

Kontakt

Søfartsstyrelsen