Dansk skibsfart i toppen af nye hvidlister

07-07-2020

Danmark ligger fortsat blandt de bedste på de seneste offentliggjorte lister over, hvordan danske skibe klarer sig under havnestatskontroller.

Hvidlisterne fra Paris MoU (Europa) og Tokyo MoU (Asien) viser, hvordan flagstater klarer sig, når landets skibe bliver kontrolleret i havne rundt om i verden. 

Paris MoU har netop opgjort deres hvidliste, hvor danske skibe ligger i toppen som nummer 5. På Tokyo MoU’s hvidliste er danske skibe også med i toppen som nummer 13.

Martin John, kontorchef i Søfartsstyrelsen:

”Dansk skibsfart er kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, hvor sikkerhed og vækst går hånd i hånd. At performe godt på hvidlisterne er en væsentlig indikator på, at dansk skibsfart fortsat lever op til de højeste standarder.”

Listerne er blandt andet baseret på de seneste tre års inspektioner og tilbageholdelser af skibe.

Inspektioner af udenlandske skibe i havnene er et vigtigt værktøj til at sikre, at skibene lever op til internationale standarder for sikkerhed, sundhed og miljø samt ordentlige leve- og arbejdsvilkår for besætningsmedlemmer.

Udover placeringer i toppen af listerne hos Paris MoU og Tokyo MoU figurerer Danmark desuden på US Coast Guards Qualship 21-liste.

Fakta om hvidlisterne

Paris MoU består af 27 søfartsadministrationer og dækker farvande i de europæiske kyststater og det nordatlantiske bassin fra Nordamerika til Europa. 

Læs mere om Paris MoU.

Tokyo MoU består af 20 medlemsmyndigheder i regionen Asien og Stillehavet. 

Læs mere om Tokyo MoU.

QUALSHIP 21 (United States Coast Guard’s Quality Shipping for 21st Century Program) har eksisteret siden 2001 og medvirker til at sikre og forbedre skibsfarten ved at identificere skibe af høj kvalitet og på den måde fremme skibskvalitetsstandarderne.

Kontakt

Søfartsstyrelsen