Søg om uhævede feriemidler

06-11-2020

Du kan nu ansøge om at få tildelt en andel af de uhævede feriemidler fra Arbejdsmarkedets feriefond for optjeningsåret 2018. Ansøgningsfristen er den 26. november 2020.

Foreninger, fonde, institutioner el.lign. med et formål om at arrangere f.eks. ferieophold for søfarende, som gør tjeneste om bord på danske skibe, kan søge om de uhævede feriemidler. Dokumentation for formålet bør fremgå af ansøgerens vedtægter. Det skal også fremgå af vedtægterne, at virksomheden drives på almennyttig basis, således at et eventuelt overskud kun kan bruges til det pågældende ferieformål.

Der ydes ikke støtte til andre statslige myndigheder, kommuner, regioner eller projekter med privatøkonomiske interesser. Støtte gives heller ikke til enkeltpersoner eller kommercielle selskaber, herunder aktie-, anparts- eller andre selskabskonstruktioner, igennem hvilke enkeltpersoner kan begunstiges.

Sådan søger du om at få del i feriemidlerne

Ansøgningen sendes til Søfartsstyrelsen.

Du skal anvende dette ansøgningsskema

Fristen for indsendelse af ansøgningsskemaet er den 26. november 2020.

I ansøgningsskemaet kan du læse mere om, hvordan skemaet skal indsendes, og hvordan der kan sendes skriftlige spørgsmål.

Alle ansøgninger behandles efter den 26. november

Søfartsstyrelsen vurderer alle ansøgninger efter den 26. november 2020. Derefter får alle ansøgere direkte besked, herunder om andelen af midlerne, de måtte være blevet tildelt.

Foreninger, fonde, institutioner m.fl. kan søge om feriemidlerne

Hvert år er der en vis andel af feriepengene fra feriekortordningerne, der ikke bliver udbetalt. De ikke hævede feriemidler kan anvendes til særlige ferieformål for søfarende; dog tilfalder en andel statskassen.

Kontakt

Administrationssekretariatet