Ny aftale skal genstarte Det Blå Danmarks eksport og grønne omstilling under COVID-19

08-10-2020

Med afsæt i anbefalinger fra 8 nedsatte genstartsteams, herunder ét for Det Blå Danmark, er der indgået aftale om 27 nye initiativer i en pakke på 485 mio. kr. til genstart af dansk eksport under COVID-19.

For Det Blå Danmark sikrer aftalen bl.a. forlængelse af den midlertidige ordning for besætningsskift. Ordningen stod til at udløbe den 15. oktober 2020, men vil nu løbe til udgangen af 2020 og desuden have et øget fokus på søfarende, der skal afmønstre i andre Schengen-lande og udrejse via Danmark. Konkret faciliterer ordningen, at søfarende med et ekstraordinært behov bl.a. kan få udstedt et Schengenvisum ved indrejse i Danmark, enten for at afmønstre eller påmønstre et skib i et andet Schengen-land, eller for at sikre de søfarendes mulighed for samlet hjemrejse fra Danmark.

Desuden afsættes 30 mio. kr. til oprettelse af en pulje til grøn omstilling med fokus på maritime test- og demonstrationsprojekter i regi af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Som led i drøftelserne i genstartsteamet for Det Blå Danmark vil Erhvervsministeriet også nedsætte en branchefælles task force, der skal facilitere et effektivt samarbejde mellem myndigheder og krydstogtbranchen om en sikker opstart af krydstogtsmarkedet målrettet sæsonstart i 2021.

Endvidere sikrer aftalen, at EKF’s risikovillighed øges, hvilket vil bidrage til mere risikovillig finansiering af f.eks. grønne løsninger på nye højrisikomarkeder, og der søsættes initiativer, der skal bidrage til at lette adgangen til erhvervsrejser, hvilket ligeledes vil komme de maritime virksomheder til gode. Det drejer sig bl.a. om styrket kommunikation om rejsevejledninger, styrket testkapacitet samt en indsats for international udbredelse af COVID-19 rejsepas. Derudover igangsættes tiltag for styrket eksportrådgivning, herunder fastholdelse af nedsatte takster hos Trade Council i 2021.

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik