Genstartsteam for Det Blå Danmark afleverer anbefalinger til regeringen

16-09-2020

Tirsdag d. 15. september afleverede Genstartsteam for Det Blå Danmark sine anbefalinger for genstart af branchens eksport til regeringen. Anbefalingerne har fokus på at lette forhold for erhvervsrejsende samt at gribe muligheder inden for grøn omstilling.

WTOs forventninger til udviklingen i verdenshandlen

COVID-19 påvirker i øjeblikket de danske eksportvirksomheders forretningsmuligheder, og krisen skaber både udfordringer men også nye muligheder for de danske virksomheder. Regeringen har derfor haft nedsat otte genstartsteams, bl.a. ét inden for Det Blå Danmark. Genstartsteamet har den seneste måned arbejdet på højtryk for at identificere løsningsforslag, der på kort sigt kan styrke danske eksportmuligheder.

Genstartsteamet for Det Blå Danmark peger således på udfordringer forbundet med begrænsninger for erhvervsrejser, herunder rejserestriktioner og usikkerheder forbundet med test og karantænekrav. Genstartsteamet anbefaler derfor, at der skabes smidigere forhold for erhvervsrejsende samt at forlænge en midlertidig ordning for besætningsskift, så søfarende, der har ekstraordinært behov for det, kan få visum til indrejse eller udrejse gennem Danmark under kontrollerede forhold.

Derudover er der i Det Blå Danmark en frygt for, at COVID-19 krisen medfører en opbremsning i den grønne omstilling. Genstartsteamet anbefaler derfor at etablere en pulje til grøn omstilling samt en særlig, fokuseret eksportfremme-indsats inden for havvind på de asiatiske og nordamerikanske markeder. Tiltagene skal bidrage til, at Danmark fastholder og udbygger positionen som en førende grøn søfartsnation samt leverandør af klimavenlige maritime løsninger.

Endvidere anbefaler genstartsteamet implementering af konkurrencedygtig eksportfinansiering.

Regeringen tager anbefalingerne med ind i forhandlingerne om udmøntning af den samlede eksportpakke.

Medlemmer af Genstartsteam for Det Blå Danmark:

 • Formand: Henriette Hallberg Thygesen, Executive Vice President, Mærsk
 • Jan Rindbo, CEO, Norden
 • Peter Lytzen, CEO, Esvagt
 • Bjarne Foldager, CEO, MAN Energy Solutions
 • Søren Hjorth Krarup, direktør, Alfa Laval
 • Søren Nørgaard Thomsen, CEO, Blue Water Shipping
 • Torben Carlsen, CEO, DFDS
 • Lars Petersson, CEO, Hempel
 • Anne H. Steffensen, CEO, Danske Rederier
 • Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime
 • Tine Kirk Pedersen, adm. direktør, Danske Havne
 • Michael Svane, Branchedirektør, DI
 • Thomas Søby, cheføkonom, Dansk Metal

Kontakt

Søfartsstyrelsen