Nye rutesystemer giver synlige trafikændringer

14-09-2020

Denne sommer trådte de nye skibsruter i Skagerrak og Kattegat i kraft. Ruterne skal bl.a. adskille modgående skibstrafik bedre og dermed gøre sejladsen mere forudsigelig. De første erfaringer viser, at rutesystemerne fungerer efter hensigten.

I Søfartsstyrelsen anvender vi løbende digitale værktøjer til at understøtte vores arbejde. I forbindelse med de nye skibsruter anvendes bl.a. AIS-data til at vurdere, om tiltag har den tilsigtede effekt.

På visse dele af de nye skibsruter er der indført krav om ensretning af sejladsen i såkaldte trafiksepareringssystemer, som holder modsatrettet trafik bedre adskilt. Et eksempel på dette er trafiksepareringerne ved Skagen. 

Billederne herunder viser, hvordan skibene sejlede omkring Skagen den sidste uge med de gamle ruter og den første uge med de nye ruter. De illustrerer tydeligt den ændring, der umiddelbart sker i skibenes sejladsmønstre, når ruter ændres, og når intentionerne med at adskille trafikken fungerer efter hensigten. 

Før ændringer 24/6-20 – 1/7-20 (Fiskeskibe er udeladt)

 

Efter ændringer 1/7-20 – 8/7-20 (Fiskeskibe er udeladt)

I videoen i toppen kan du se, hvordan skibene nu sejler omkring Skagen, efter ændringerne er trådt i kraft. Videoen viser sejladsen fra 6/9-20 - 9/9-20.

Ud over trafiksepareringer er der sket en optimering af de øvrige ruter, og der er bl.a. etableret to nye dybvandsruter, beregnet for skibe med stor dybgang, og langs den svenske kyst er der etableret en ny rute (Rute S), som aflaster den meget trafikkerede rute T.

Søfartsstyrelsen har i samarbejde med Transportstyrelsen i Sverige og søkortmyndighederne i begge lande (Geodatastyrelsen og Sjöfartsverket) udarbejdet de nye skibsruter i Skagerrak og Kattegat.

Kontakt

Søfartsstyrelsen