Vejen banet for modernisering af radiokommunikation for skibe

30-04-2021

En underkomité i FN’s søfartsorganisation, IMO, anbefaler nu en række ændringer af SOLAS-konventionen, som vil gøre det muligt at benytte moderne satellitkommunikationsudstyr i polarområderne.

Udviklingen af satellitkommunikationsudstyr er gået stærkt de seneste år. I IMO har man derfor arbejdet på at modernisere kravene til radioudstyr om bord i skibene. En af de større ændringer er, at man har redefineret anvendelsesområdet for de såkaldte anerkendte satellittjenester.

I dag er det ikke tilladt at sejle i polarområderne uden at skulle efterleve krav om mere traditionelt radioudstyr. Med de foreslåede ændringer af kravene vil det fremover blive muligt at sejle i polarområderne alene med satellitkommunikationsudstyr.

At man kan sejle med satellitkommunikationsudstyr i polarområderne vil styrke sikkerheden til søs. Det vil give en mere sikker kommunikation i tilfælde af nødsituationer, havarier og eftersøgning. Fra dansk side hilses ændringerne velkomne og støttes aktivt i arbejdet i IMO.

Ændringerne kommer som følge af, at IMO har anerkendt Iridium til brug i det international maritime nød- og sikkerhedskommunikationssystem GMDSS.

Anbefalingerne forventes at blive godkendt af IMO’s Søsikkerhedskomité i efteråret 2021 og endeligt vedtaget i 2022. Ændringerne vil kunne træde i kraft i 2024.

Der er internationale regler for skibes radiokommunikation. Reglerne følger af SOLAS-konventionen, som forhandles mellem IMO’s medlemslande. Konventionen har til formål at fastsætte internationale regler for sikkerheden om bord i skibene.

Kontakt

Søfartsstyrelsen