Ny dansk maritim attaché med fokus på klima

18-08-2021

Danmark opretter stilling som IMO-attaché og styrker det maritime klimadiplomati.

I forlængelse af den politiske aftale om en sommer- og erhvervspakke fra den 4. juni 2021 udstationerer Danmark en IMO-attaché på ambassaden London. Udstationeringen sker med henblik på at styrke Danmarks maritime interessevaretagelse i IMO og særligt klimadiplomatiet. Stillingen besættes pr. 1.10.2021 af Peter Ostenfeld, der pt. er kontorchef i Søfartsstyrelsen. Peter har stor erfaring med IMO og har tidligere været udstationeret som attaché ved Danmarks faste EU-repræsentation i Bruxelles inden for bl.a. søfart.

Kontakt

Søfartsstyrelsen